Chi tiết dịch vụ

Mẫu biên bản làm việc giữa 2 bên

Mẫu biên bản làm việc giữa 2 bên

CTY CP TVĐT & TKXD MINH PHƯƠNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: _____/QLĐT-HHA                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày…tháng….năm…..

                        (V/v phương án bàn giao phần diện tích

                    công viên cây xanh tại 1004A đường Âu Cơ,

                         phường Phú Trung, quận Tân Phú)

 

 

 

 

BIÊN BẢN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC

 

               Kính gửi:          - UBND Quận Tân Phú.

       - Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Tân Phú.

 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương đang tiến hành thực hiện thủ tục xin giao đất tại 1004A đường Âu Cơ, phường Phú Trung, Quận Tân Phú. Đến nay, đã có chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đã được cập nhật kế hoạch sử dụng đất 2016 của Uỷ ban nhân dân quận Tân Phú.

Trong văn bản số 3831/UBND-ĐTMT của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc thuận chủ trương giao đất tại số 1004A, đường Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú cho Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1, có nội dung sau: “Giao Ủy ban nhân dân quận Tân Phú làm việc cụ thể với Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 để thống nhất phương án bàn giao phần diện tích đất thuộc quy hoạch cây xanh công cộng sau khi đã xây dựng hoàn tất hạ tầng theo quy hoạch; cung cấp thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định”.

Ngày 26/10/2016, chúng tôi có nhận được Văn bản số 11243/STNMT-QLĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc sử dụng đất tại số 1004A đường Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, trong đó có nội dung: “Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương phối hợp cùng Ủy ban nhân dân quận Tân Phú để có ý kiến thống nhất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về phương án bàn giao phần diện tích đất công viên cây xanh”.

Bằng văn bản xác nhận này chúng tôi có đề xuất như sau:

- Phần diện tích bàn giao theo thống nhất tại văn bản số 1590/UBND-NĐ của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ngày 31/12/2014 về việc xác nhận ranh quy hoạch công viên cây xanh tại khu đất số 1004A đường Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú (đính kèm).

- Về phương án bàn giao phần diện tích đất thuộc quy hoạch cây xanh công cộng: sau khi được Nhà Nước giao đất, chúng tôi sẽ đầu tư xây dựng dự án và hạ tầng khu vực cây xanh công cộng hoàn chỉnh. Sau khi xây dựng xong, phần đất công viên xây xanh công cộng sẽ bàn giao cho Ủy ban nhân dân quận Tân Phú quản lý và sử dụng.

Công ty chúng tôi kính mong Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú đồng ý các đề xuất trên và có văn bản xác nhận để chúng tôi tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Xin chân thành cám ơn.

                                                                                                                                 TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

  • Như trên,
  • Lưu

 

Có thể bạn muốn biết:

Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành 08B

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc

Thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

 

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn