Chi tiết bài viết

Tư vấn dự án trọng điểm để thu hút đầu tư tư nhân

Tư vấn dự án trọng điểm để thu hút đầu tư tư nhân

Quy mô và tầm quan trọng của những thách thức cơ sở hạ tầng ở Việt Nam không thể đánh giá thấp. Tạo các trung tâm phát triển mới trên khắp đất nước và phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết là các khối xây dựng chính của tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đó rất quan trọng. Dặt trong hoàn cảnh kinh tế và chính trị phức tạp là quốc gia đông dân trên thế giới, cung cấp cơ sở hạ tầng đòi hỏi một chiến lược tập trung mà cả các nhà đầu tư tư nhân và chính phủ cần đóng vai trò quan trọng.

Được tham gia vào Tư vấn dự án và các giao dịch và các hoạt động của cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, tôi có thể thấy rằng thách thức của Việt Nam là lớn hơn nhiều so với chỉ tối ưu hóa cơ sở hạ tầng hiện có. Do đó hiện tài trợ dự án, phát triển, vận hành và bảo dưỡng, chuyển giao (BOT) các công ty và các nhà khai thác nhượng Việt Nam ngày nay. Đừng quên, khoảng cách không chỉ về tài chính và khả năng, đó là những người hiểu biết các vấn đề của chúng tôi. Năng lực của các cơ sở hạ tầng hiện có của chúng tôi để đối phó với sự tăng trưởng vượt nghèo, đó là trong tình trạng khẩn cấp. Công việc tồn đọng là bao la. Trong số hơn 210 dự án chiến lược đưa ra bởi chính phủ, như nhiều như 30 là trên danh sách ưu tiên. Hơn 60 tỷ $ Mỹ là cần thiết cho đến năm 2020. Danh sách này là một lớn mong muốn danh sách, có dự án không "sẵn sàng cho các nơi phục vụ".

Trong 10 năm qua, chỉ có ít hơn 10 dự án hợp tác công-tư (PPP) được tư vấn dự án đi vào giai đoạn sơ tuyển và không phải là một dự án duy nhất đã vượt ra ngoài đấu thầu. Một PPP là một chính phủ mô hình và khu vực tư nhân tham gia, chủ yếu theo hình thức nhượng bộ dài hạn, tái tạo tài sản và bảo trì của họ vốn và áp dụng thực hành tốt nhất toàn cầu để cung cấp sự đổi mới và hiệu quả cho các tài sản này và lần lượt đạt được dự định tỷ lệ nội bộ của lợi nhuận và kinh tế cho dự án để duy trì trong suốt vòng đời của dự án.

Theo các tài liệu chiến lược khác nhau và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc cung cấp cơ sở hạ tầng thông qua sự tham gia của tư nhân sẽ cần các kế hoạch của chính phủ rõ ràng, đặt ra các quy trình được chấp nhận trên toàn cầu, giải quyết tranh chấp có hiệu quả và tổ chức mạnh để phối hợp tất cả các cơ quan có liên quan và các hệ thống pháp lý phù hợp. Nó đòi hỏi các giải pháp sáng tạo và hiệu quả chi phí, độ phân giải thoát hiệu quả, giải pháp công nghệ mạnh mẽ và tổ chức lại các dự án gặp khó khăn về tài chính. Việt Nam cần một cam kết mạnh mẽ để khuyến khích các ngân hàng để cung cấp các vực sâu của vốn chủ sở hữu và dự án tài chính cả trong nước và quốc tế. Chính quyền trung ương và địa phương cần phải bắt đầu khởi sự thay đổi của luật, làm cách nhanh hơn để tư nhân tham gia vào hoạt động và sở hữu thông qua các chương trình thử nghiệm. Không cần phải phát minh lại bánh xe như một cách đúng đắn được đề cập trong một bài xã luận.

Các cơ quan cần hỗ trợ tư vấn dự án cao như vậy mà chính sách có thể bị ảnh hưởng và rằng các rào cản dự án hiện tại có thể được khắc phục. Các đơn vị PPP tại ba bộ nên có một vai trò như một đơn vị phối hợp PPP cho các cơ quan chính phủ ký kết hợp đồng, chỉ tập trung vào việc cung cấp các hướng dẫn và thực thi chính sách. Rõ ràng là tiến độ rất chậm vì thiếu các dự án cung cấp. Thoạt nhìn, nhiều người trong số các dự án được cung cấp thiếu Khả năng trả từ các dự án này không có đủ nguồn thu sử dụng chi trả. Có ít nhất ba khu vực ngay lập tức cải thiện mà có thể được thực hiện Tư vấn đầu tư dự án.

Thứ nhất, mặc dù nó đã được giới thiệu thông qua nhiều nghiên cứu và nghiên cứu, Bộ Tài chính có vẻ như chưa được hoàn toàn ủng hộ việc cung cấp một hiệu suất mạnh mẽ dựa trên kế hoạch niên kim hoặc sẵn sàng thanh toán như đề án PPP có thể.

Bộ phải làm việc với các Bộ, ngang hàng khác bằng cách tung ra những khoản thanh toán sẵn có dự án đầu tiên. Các dự án nhà máy lọc dầu và sự phục hồi của nhà máy cũ có thể được gần như ngay lập tức, như thể một vài dự án cơ sở hạ tầng xã hội như bệnh viện.

Thứ hai, chúng ta cần phải khuyến khích thầu không được yêu cầu nhiều hơn. Các quốc gia như Canada và Hàn Quốc đã thành công trong việc tung ra các dự án PPP, đặc biệt là các dự án cơ sở hạ tầng xã hội, thông qua thầu không được yêu cầu.

Khu vực tư nhân đi kèm với các sáng kiến ​​và dự án tiềm năng, trình bày một trường hợp kinh doanh và nghiên cứu khả thi, đề ra các phần rủi ro chính phủ yêu cầu và giá thầu cho dự án. Với một ủy ban đấu thầu trình độ cao và quy trình, hồ sơ dự thầu không được yêu cầu có thể sản xuất các dự án có chất lượng tốt. Điều này đơn vị chuẩn bị dự án, trong đó có các nhiệm vụ cụ thể của việc mua tư vấn và cố vấn, tiến hành các trường hợp kinh doanh và nghiên cứu khả thi, quá trình hoạt động sơ tuyển, đấu thầu và tài chính đóng cửa dự án.

Chi phí chuẩn bị dự án được ước tính là 1-3 phần trăm của tổng chi phí dự án.

Một nghiên cứu của nhóm nghiên cứu cho hạ tầng Việt Nam Sáng kiến ​​Phát triển đã đề nghị cần phải tập trung vào việc cung cấp cơ sở hạ tầng và cũng là nhu cầu của một lãnh đạo có kỹ năng giao tiếp âm thanh là một cầu nối giữa chính phủ và khu vực tư nhân, do đó, các dự án tiềm năng có thể tiến triển và khu vực tư nhân có thể được hướng dẫn về việc đạt được sự đảm bảo dự án thích hợp. Tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta cần một đơn vị chuẩn bị dự án PPP độc mới được thiết lập như một văn phòng quản lý dự án và sẽ tập trung vào việc giao hàng, thúc đẩy quá trình hiệu quả và hiệu quả hơn cho việc chuẩn bị, tiến hành nghiên cứu khả thi, trước vòng loại, đấu thầu và tài chính đóng cửa.

Nó cần phải được thương mại hóa hiểu biết, do các chuyên gia, những người hiểu và quen thuộc với các hệ sinh thái PPP tại địa phương và trên toàn cầu và những người có thể chuẩn bị các dự án cả hai yêu cầu và mong muốn. Đơn vị này phải sử dụng thực hành tốt nhất toàn cầu, có trách nhiệm trực tiếp với Tổng thống và có thể làm việc với các cơ quan ký hợp đồng ở các cấp chính quyền trung ương và địa phương. Những hình ảnh không phải là tất cả màu xám. Như tôi đã làm việc với chính quyền địa phương khác nhau, cả về thành phố và cấp tỉnh, tôi thấy rằng chính quyền địa phương đã sẵn sàng tiếp nhận các thách thức Tư vấn đầu tư dự án. Trong trường hợp không có sáng kiến ​​quốc gia, làm việc để đẩy nhanh các dự án PPP ở cấp địa phương và địa phương đang bắt đầu đơm hoa kết trái.

Các giám đốc của đơn vị kỹ thuật tư vấn môi trường cho đầu tư tư nhân, đã tham gia hội thả hôm thứ năm tại phòng họp thuộc Bộ Môi trường, mở ra cơ hội mới cho ngành môi trường.

Những người đã phát biểu tại hội thảo về "Tài chính của dự án và rủi ro môi trường", thúc đẩy bởi Bộ Tài nguyên Môi trường, thông qua Đơn vị Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn môi trường của mình để thực hiện các dự án đầu tư tư nhân cho biết, đơn vị này cho biết một dấu hiệu rõ ràng rằng, các dự án hiện nay trong điều kiện tốt để được đánh giá tư vấn môi trường.

Các quan chức của Bộ Tài nguyên Môi Trường cho biết rằng lần này sẽ làm cho các dự án được thực hiện tư vấn môi trường của các nhà đầu tư tư nhân nhằm mục đích để được hỗ trợ cả hai từ quan điểm thực hiện pháp luật trong ngắn và trung hạn.

Theo Bộ Tài nguyên Môi trường, sự hỗ trợ kỹ thuật tư vấn môi trường mà các đơn vị sẽ cung cấp tư vấn pháp lý và chính phủ Việt Nam thiết đến các vấn đề môi trường, sẽ được bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam, nhìn vào các hệ sinh thái một cách bền vững.

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn