Chi tiết bài viết

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án ngày  18  tháng 10 năm 2020)

 

Kính gửi:      - UBND tỉnh Đồng Nai;

                                   - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai

                                   - UBND huyện Định Quán.

 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ:  Công ty TNHH Dịch vụ sinh thái Nam Việt.

TÊN VIẾT TẮT:

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án: Trung tâm chăm sóc người cao tuổi, đào tạo phục hồi chức năng và du lịch sinh thái Nam Việt.

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất thực hiện dự án nằm trên địa bàn xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

2. Mục tiêu đầu tư:

STT

Mục tiêu hoạt động

Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)

 

1

Hoạt động của trung tâm dưỡng lão

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc

8730

873

2

Xây dựng kinh doanh truong tâm dưỡng lão

 Xây dựng và kinh doanh Khu cô nhi viện và trung tâm dưỡng lão,

7020

511, 518

3

Chăm sóc người bệnh

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện

8720

 

 

4

Họat động đào tạo kỹ năng

Xây dựng và kinh doanh trường đào tạo kỹ năng

8522, 8523

852

 

5

Đại lý du lịch

Điều hành tua du lịch

7911, 7912

 

6

 

Dịch vụ du lịch

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

7990

799

7

Dịch vụ lưu trú

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

 

8

Dịch vụ ăn uống

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

5610

 

 

Trung tâm chăm sóc người cao tuổi, đào tạo phục hồi chức năng và du lịch sinh thái Nam Việt với quy mô hiện đại, đạt tiêu chuẩn, đảm bảo các yêu cầu về VSMT, VS ATTP, ANTT, ATGT, PCCC, cảnh quan đô thị và văn minh thương mại.

3. Quy mô đầu tư:

  • Diện tích đất nghiên cứu thực hiện dự án khoảng: 76.888. m2. 

STT

HẠNG MỤC XÂY DỰNG

DIỆN TÍCH ĐẤT HẠNG MỤC (m2)

TỶ LỆ CHIẾM ĐẤT(%)

1

Bãi đậu xe khách vãng lai

1,825

2.37

2

Đài phun nước cảnh quan

2,671

3.47

3

Nhà khách

551

0.72

4

Sân bóng đá 7 người

1,426

1.85

5

Khu nhà dưỡng lão theo gia đình

385

0.50

6

Khu nhà dưỡng lão đơn thân

385

0.50

7

Khu đồi hoa

477

0.62

8

Khu vườn rau

478

0.62

9

Nhà kho

64

0.08

10

Nhà điều hành và chăm sóc y tế

167

0.22

11

Hồ bơi

1,048

1.36

12

Nhà sinh hoạt chung

350

0.46

13

Sân tập dưỡng sinh khu thiền, tâm linh

3,300

4.29

14

Nhà mát và đồi vọng cảnh

1,758

2.29

15

Nhà nghỉ ban quản lý

125

0.16

16

Nhà nghỉ khách

576

0.75

17

Bãi đậu xe khách tạm trú

1,158

1.51

18

Khu cây xanh cảnh quan, vườn cây trái

36,845

47.92

19

Khu suối, ao sen

7,224

9.40

20

Giao thông nội bộ

16,075

20.91

TỔNG CỘNG

76,888

100.00

 

4. Vốn đầu tư:

Dự án được đầu tư theo mô hình đầu tư sở hữu cổ phần.

Tổng khái toán đầu tư: 80,000,000,000 đồng (Bằng chữ:  Tám mươi tỷ đồng chẵn).

STT

Hạng mục

 Giá trị trước thuế

 Thuế VAT

 Giá trị sau thuế

I

Chi phí xây lắp

 57,320,772

 5,732,077

 63,052,849

II.

Giá trị thiết bị

 920,909

 92,091

 1,013,000

III.

Chi phí quản lý dự án

 659,863

 65,986

 725,849

IV.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

 830,862

 83,086

 1,331,948

4.1

Chi phí lập dự án

 58,511

 5,851

 64,362

4.2

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công

 28,368

 2,837

 31,205

4.3

Chi phí thẩm tra thiết kế

 32,675

 3,268

 35,943

4.4

Chi phí thẩm tra dự toán

 31,170

 3,117

 34,287

4.5

Chi phí lập HSMT xây lắp

 20,827

 2,083

 22,910

4.6

Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị

 78,050

 7,805

 85,855

4.7

Chi phí giám sát thi công xây lắp

 578,284

 57,828

 636,113

4.7

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

 2,976

 298

 3,274

4.8

Chi phí khảo sát địa chất, địa hình công trình

 200,000

 20,000

 220,000

4.9

Chi phí đánh giá tác động môi trường

 180,000

 18,000

 198,000

V.

Chi phí khác

 447,313

 44,731

 533,538

5.1

Chi phí bảo hiểm xây dựng=GXL*0,5%

 286,604

 28,660

 315,264

5.2

Chi phí kiểm toán

 80,500

 8,050

 88,550

5.3

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

 80,209

 8,021

 88,230

5.4

Chi phí thẩm tra tính khả thi của dự án

 37,722

 3,772

 41,494

VI.

CHI PHÍ DỰ PHÒNG

 3,008,986

 300,899

 3,332,859

VII.

Chi phí đền bù GPMB

 9,100,000

 910,000

 10,010,000

VIII

Tổng cộng phần xây dựng

 72,288,704

 7,228,870

 80,000,043

X

Tổng cộng nguồn vốn đầu tư

 

 

 80,000,043

 

Làm Tròn

 

 

 80,000,000

 

-     Vốn của chủ đầu tư: 80,000,000,000 đồng;

5. Thời hạn thực hiện dự án: Chu kỳ đầu của dự án là 50 năm.

6. Tiến độ thực hiện dự án:

  • Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ…

+    Hoàn thiện thủ tục đầu tư, cấp Quyết Định phê duyệt chủ trương đầu tư: Quý IV/2020.

+    Hoàn thiện hồ sơ thuê đất chuyển đổi mục đích sử dụng, cấp GCN quyền sử dụng đất: Quý I/2021.

+    Hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư và GPXD: Quý I/2021- Quý II/2021

+    Khởi công xây dựng: Quý III/2021

+    Hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động: Quý I/2023.

  • Tiến độ huy động vốn: Căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án, Chủ đầu tư dự kiến tiến độ và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư  của dự án sau khi dự án được chấp thuận.

7. Nhu cầu về lao động: (nêu cụ thể số lượng, chất lượng lao động cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể).

Nhu cầu lao động trong giai đoạn thi công:

Dự kiến nhu cầu lao động phục vụ dự án

TT

Cán bộ, lao động

Trình độ

Số lượng

Ghi chú

1

Trưởng BQLDA

Đại học trở lên

1

 

2

Trưởng BXD

Đại học trở lên

1

 

3

Phó BQLDA

Đại học trở lên

1

 

4

Phó BXD

Đại học trở lên

1

 

5

Phụ trách kỹ thuật, kế hoạch

Đại học trở lên

3

 

6

Phụ trách kế toán - thủ quỹ

Đại học trở lên

3

 

7

Phụ trách kho vận - vật tư

Đại học trở lên

2

 

8

TVGS trưởng

Đại học trở lên

1

 

9

Giám sát thi công

Đại học trở lên

4

 

10

Kế toán

Cao đẳng trở lên

2

 

11

Phụ trách nhân sự

Cao đẳng trở lên

1

 

12

ATLĐ - VSMT

Đại học trở lên

4

 

13

Quản lý kỹ thuật

Đại học trở lên

2

 

14

Kỹ thuật thi công

Cao đẳng trở lên

4

 

15

Đội trưởng thi công

Trung cấp trở lên

2

 

16

Lao động phổ thông

Không yêu cầu

25

 

 

Tổng

 

45

 

 

 

Nhu cầu lao động trong giai đoạn quản lý, vận hành khai thác dự án:

STT

Nhân sự

SL

 
 

A

BAN GIÁM ĐỐC

5

 

1

Giám đốc

1

 

2

Phó giám đốc

3

 

3

Kế toán trưởng

1

 

B

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH

12

 

1

Nhân sự, văn thư

4

 

2

Kế hoạch

2

 

3

Kế toán, thu ngân

6

 

D

Nhân viên cô nhi viện

50

 

1

Y tá, điều dưỡng

40

 

2

Nhân viên phục vụ

10

 

E

Nhân viên dưỡng lão

45

 

1

Y tá, điều dưỡng

35

 

2

Nhân viên phục vụ

10

 

F

Nhân viên trường học

32

 

1

Giáo viên

12

 

2

Nhân viên hỗ trợ

20

 

G

Nhân viên bảo vệ, lái xe

6

 

 

Tổng cộng

150

 
 

 

8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

8.1. Đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất:

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch thực hiện dự án Trung tâm chăm sóc người cao tuổi, đào tạo phục hồi chức năng và du lịch sinh thái Nam Việt phù hợp với quy hoạch phát triển khu du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung, huyện Định Quán nói riêng.

8.2. Đánh giá sự tác động của dự án với phát triển kinh tế - xã hội

Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng của các tác động đó đến phát triển của ngành, của khu vực, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và khả năng tiếp cận của cộng đồng: Dự án Trung tâm chăm sóc người cao tuổi, đào tạo phục hồi chức năng và du lịch sinh thái Nam Việt được đầu tư xây dựng sẽ đổi mới toàn bộ bộ mặt xã Ngọc Định, huyện Định Quán. Hình thành một Trung tâm dưỡng lão kết hợp khu du lịch sinh thái được đầu tư quy mô, hiện đại đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn về VSMT, VS ATTP, ANTT, ATGT, PCCC, cảnh quan đô thị, văn minh thương mại... đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các hộ tiểu thương trong và ngoài khu vực và du khách trong nước, khách quốc tế đến tham quan du lịch.

Dự án góp phần đem lại một phần nguồn thu cho chủ đầu tư đồng thời cũng giúp tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua các thuế, các loại phí, lệ phí.

Đẩy mạnh việc thông thương, góp một phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thực hiện đúng chủ trương, quy hoạch của thành phố.

Hình thành nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo cấp, thoát nước đầy đủ, kịp thời....

Giải quyết việc làm cho trên 40 lao động tại địa phương làm việc tại BQL dư án trực thuộc chủ đầu tư.

Tóm lại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi, đào tạo phục hồi chức năng và du lịch sinh thái Nam Việt được đầu tư xây dựng sẽ phát huy hiệu quả tích cực không những góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của địa phương mà còn góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, phát triển đất nước.

Đóng góp của dự án với ngân sách, địa phương, người lao động: Hàng năm dự án còn đóng góp cho ngân sách nhà nước ước tính hàng tỷ đồng từ các khoản như: tiền thuê đất, phí môi trường, thuế GTGT.

Tác động tiêu cực của dự án có thể gây ra và cách kiểm soát các tác động này: Các tác động tiêu cực về môi trường sẽ được đánh giá và đề xuất phương án khắc phục tại phần đánh giá tác động môi trường.

  • Đánh giá tác động của dự án đối với người dân tộc thiểu số: không
  • Kế hoạch tái định cư: Không
  • Khả năng dự án gây ra thay đổi về mặt xã hội: Giải quyết việc làm cho các lao động tại địa phương, cung cấp mặt bằng kinh doanh cho các hộ tiểu thương tại chợ, góp phần phát triển kinh tế, tăng thêm nguồn thu ngân sách, ổn định chính trị và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn.

Xem thêm các bài viết khác >>

 

Các bài viết khác

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn