Chi tiết bài viết

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Biện pháp bảo vệ môi trường là một thực tế của việc bảo vệ môi trường tự nhiên trên mức độ cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ, vì lợi ích của cả hai môi trường và con người. Do áp lực của sự tiêu dùng quá, dân số và công nghệ, môi trường lý sinh đang bị suy thoái, đôi khi vĩnh viễn. Điều này đã được công nhận, và chính phủ đã bắt đầu đặt những hạn chế về hoạt động gây suy thoái môi trường. Kể từ những năm 1960, hoạt động của các phong trào môi trường đã tạo ra nhận thức về các vấn đề môi trường khác nhau. Không có thoả thuận về mức độ tác động môi trường của các hoạt động của con người và thậm chí thiếu trung thực khoa học xảy ra.

Biện pháp bảo vệ môi trường là cần thiết do sản xuất chất thải, ô nhiễm không khí, và mất đa dạng sinh học (hệ quả từ sự ra đời của các loài và các loài xâm lấn tuyệt chủng) là một số trong những vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố đan xen: pháp luật về môi trường, đạo đức và giáo dục. Mỗi nhân tố đóng một phần của nó trong việc ảnh hưởng quyết định môi trường cấp quốc gia và các giá trị môi trường cấp cá nhân. Để bảo vệ môi trường để trở thành một thực tế, điều quan trọng là cho xã hội để phát triển mỗi lĩnh vực đó, cùng với nhau, sẽ thông báo và định hướng môi trường.

Biện pháp bảo vệ môi trường Ở các nước công nghiệp, các hiệp định môi trường tình nguyện thường cung cấp một nền tảng cho các công ty để được công nhận cho việc di chuyển vượt ra ngoài tiêu chuẩn quy định tối thiểu và do đó hỗ trợ sự phát triển của thực hành môi trường tốt nhất. Tại Ấn Độ Môi trường Cải thiện (TNDN) làm việc cho môi trường và bảo vệ rừng từ năm 1998. Những thách thức đang tồn tại với các thỏa thuận này nằm trong việc thiết lập cơ sở dữ liệu, các mục tiêu, theo dõi và báo cáo. Do những khó khăn vốn có trong việc đánh giá hiệu quả, sử dụng thường hỏi và thực tế, toàn bộ môi trường có thể cũng bị ảnh hưởng xấu.

Một hệ sinh thái tiếp cận để quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm mục đích xem xét các mối quan hệ phức tạp của toàn bộ hệ sinh thái trong việc ra quyết định chứ không phải chỉ đơn giản là đáp ứng với các vấn đề và thách thức cụ thể. Lý tưởng nhất là các quá trình ra quyết định theo một cách tiếp cận như vậy sẽ là một cách tiếp cận hợp tác để lập kế hoạch và ra quyết định có liên quan đến một phạm vi rộng của các bên liên quan trên tất cả các cơ quan chính phủ có liên quan, cũng như các đại diện của ngành công nghiệp, các nhóm môi trường và cộng đồng. Cách tiếp cận này lý tưởng hỗ trợ trao đổi thông tin tốt hơn, phát triển các chiến lược xung đột có độ phân giải và cải thiện bảo tồn khu vực.

Nhiều nguồn tài nguyên của trái đất là đặc biệt dễ bị tổn thương bởi vì chúng bị ảnh hưởng bởi những tác động của con người trên nhiều quốc gia. Như một kết quả của việc này, nhiều nỗ lực được thực hiện bởi các quốc gia phát triển các thỏa thuận được ký kết bởi nhiều chính phủ để ngăn chặn thiệt hại hoặc quản lý các tác động của các hoạt động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên. Điều này có thể bao gồm các thỏa thuận mà ảnh hưởng đến các yếu tố như khí hậu, đại dương, sông và ô nhiễm không khí. Những thoả thuận môi trường quốc tế đôi khi có tính ràng buộc về mặt pháp lý các văn bản có ý nghĩa pháp lý khi họ không tuân theo vào những thời điểm khác, là những thỏa thuận hơn về nguyên tắc hay là để sử dụng như quy tắc ứng xử. Các thỏa thuận này có một lịch sử lâu dài với một số thỏa thuận đa quốc gia đang ở vị trí từ sớm nhất là năm 1910 ở châu Âu, châu Mỹ và châu Phi

Thảo luận về biện pháp bảo vệ môi trường thường tập trung vào vai trò của chính phủ, pháp luật và thực thi pháp luật. Tuy nhiên, theo nghĩa rộng nhất của nó, bảo vệ môi trường có thể được xem là trách nhiệm của mọi người dân và không chỉ đơn giản là của chính phủ. Quyết định rằng tác động đến môi trường lý tưởng sẽ bao gồm một phạm vi rộng của các bên liên quan bao gồm cả ngành công nghiệp, các nhóm bản địa, nhóm môi trường và đại diện cộng đồng. Dần dần, các quá trình ra quyết định về môi trường đang phát triển để phản ánh cơ sở rộng lớn này của các bên liên quan và đang trở nên hợp tác nhiều hơn ở nhiều nước.

Nhiều hiến pháp thừa nhận các quyền cơ bản để bảo vệ môi trường và nhiều điều ước quốc tế thừa nhận quyền được sống trong một môi trường lành mạnh. Ngoài ra, nhiều quốc gia có tổ chức và các cơ quan dành cho việc bảo vệ môi trường. Có những tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế, chẳng hạn như Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc.

Mặc dù các biện pháp bảo vệ môi trường không chỉ đơn giản là trách nhiệm của các cơ quan chính phủ, hầu hết mọi người xem các cơ quan như là quan trọng hàng đầu trong việc thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn cơ bản để bảo vệ môi trường và cả những người tương tác với nó. Gần 40% diện tích đất đã được thành lập thành một mạng lưới các khu bảo tồn, trong đó có một số công viên quốc gia. Các mối quan tâm đối với môi trường tự nhiên bao gồm thiệt hại cho các hệ sinh thái và mất môi trường sống nhờ sự tăng trưởng dân số, mở rộng nông nghiệp tự cung tự cấp, ô nhiễm, khai thác gỗ và sử dụng quan trọng của gỗ làm nhiên liệu.

Liên hệ :

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 158  Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

Website:  www.lapduan.info   www.khoanngam.com

 

Lịch sử các biện pháp bảo vệ môi trường

Các biện pháp bảo vệ môi trường đã bắt đầu trong sự chiếm đóng của Đức Đông Phi (1884-1919) - luật pháp bảo tồn thuộc địa để bảo vệ các khu rừng đã được ban hành, theo đó hạn chế được đặt trên các hoạt động bản địa truyền thống như săn bắn, củi thu và chăn thả gia súc. Trong năm 1948, Serengeti đã chính thức được thành lập như là công viên quốc gia đầu tiên cho con mèo hoang dã ở Đông Phi. Từ năm 1983, đã có một nỗ lực nhiều hơn rộng rộng để quản lý các vấn đề môi trường ở cấp quốc gia, thông qua việc thành lập Hội đồng Quốc gia Quản lý Môi trường (NEMC) và sự phát triển của một hành động môi trường. Năm 1998 Môi trường Cải thiện (TNDN) bắt đầu làm việc cho môi trường và bảo vệ rừng ở Ấn Độ từ một thành phố nhỏ Sojat.

Bộ phận của sinh quyển là cơ quan chính phủ chính là giám sát bảo vệ. Nó làm điều này thông qua việc xây dựng các chính sách, điều phối và giám sát các vấn đề môi trường, quy hoạch môi trường và định hướng chính sách môi trường Hội đồng quản lý môi trường quốc gia.The (NEMC) là một tổ chức đã được khởi xướng khi Luật Quản lý môi trường quốc gia lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1983 . Hội đồng này có vai trò tư vấn cho các chính phủ và cộng đồng quốc tế về một loạt các vấn đề môi trường. Các NEMC các mục đích sau: cung cấp tư vấn kỹ thuật; phối hợp các hoạt động kỹ thuật; xây dựng hướng dẫn và thủ tục thực thi; đánh giá, giám sát và đánh giá các hoạt động tác động đến môi trường; thúc đẩy và hỗ trợ thông tin môi trường và truyền thông; và tìm kiếm sự tiến bộ của tri thức khoa học.

Chính sách môi trường quốc gia năm 1997 hoạt động như một khuôn khổ cho việc ra quyết định về môi trường tại Tanzania. Các mục tiêu chính sách là để đạt được các biện pháp bảo vệ môi trường sau đây:

  • Đảm bảo sử dụng bền vững và công bằng tài nguyên mà không làm giảm chất lượng môi trường hay rủi ro sức khỏe hoặc sự an toàn.
  • Ngăn chặn và kiểm soát suy thoái đất, nước, thực vật và không khí
  • Bảo tồn và nâng cao di sản thiên nhiên và nhân tạo, bao gồm cả tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái độc đáo
  • Cải thiện điều kiện và năng suất của khu vực suy thoái
  • Nâng cao nhận thức và hiểu biết về các mối liên hệ giữa môi trường và phát triển
  • Thúc đẩy sự tham gia của cá nhân và cộng đồng
  • Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

các biện pháp bảo vệ môi trường làm công cụ chính sách là các bộ phận của hành động bao gồm việc sử dụng: đánh giá môi trường tác động, thuế đối với ô nhiễm cho các ngành công nghiệp và các sản phẩm cụ thể. Hiệu quả của hành động này sẽ chỉ trở nên rõ ràng hơn do quan ngại về việc thực hiện trở nên rõ ràng dựa trên thực tế rằng, trong lịch sử, đã có một sự thiếu năng lực để thực thi luật môi trường và thiếu các công cụ làm việc để mang lại từ các biện pháp bảo vệ môi trường mục tiêu vào thực tế.

Ô nhiễm môi trường và suy thoái sinh thái đã dẫn đến thiệt hại kinh tế cho Trung Quốc. Năm 2005, thiệt hại kinh tế (chủ yếu là do ô nhiễm không khí) được tính toán ở mức 7,7% GDP của Trung Quốc. Điều này đã tăng lên 10,3% vào năm 2002 và thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước (6,1%) bắt đầu quá mà gây ra bởi ô nhiễm không khí. Trung Quốc đã là một trong những quốc gia thực hiện đầu về tốc độ tăng trưởng GDP (9,64% trong quá khứ mười năm). Tuy nhiên, sự tăng trưởng kinh tế cao đã gây áp lực rất lớn về môi trường và những thách thức về môi trường mà Trung Quốc khuôn mặt lớn hơn hầu hết các nước. Trong năm 2010 Trung Quốc đã được xếp hạng thứ 121 trong số 163 quốc gia về chỉ số hiệu suất môi trường và thiếu các biện pháp bảo vệ môi trường mạnh.

Liên hệ :

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 158  Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

Website:  www.minhphuongcorp.com    www.khoanngam.com

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn