Chi tiết bài viết

Bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình

Bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình

BẢNG TỔNG HỢP TỔNG DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH : XDM TUYẾN CÁP NGẦM TRUNG THẾ VƯỢT TẮC SÔNG CHÀ

HẠNG MỤC : KHOAN KÉO CÁP NGẦM 3M240-24KV (TRONG ỐNG HDPE D180) VƯỢT SÔNG

STT

CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

GIÁ TRỊ (Đ)

KÝ HIỆU

I

GIÁ TRỊ XÂY LẮP (VAT)

 

1,533,533,771

GXDST

II

GIÁ TRỊ THIẾT BỊ (VAT)

 

 

GTBST

III

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

#NAME?

GQLDA

IV

CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TV1+…+TV10

#NAME?

GTV

1

Chi phí lập dự án đầu tư

#NAME?

#NAME?

TV1

2

Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

#NAME?

#NAME?

TV2

3

Thiết kế các công trình thuộc loại khác

#N/A

#N/A

TV3

4

Chi phí thẩm tra hiệu quả và khả thi của dự án đầu tư

#NAME?

#NAME?

TV4

5

Chi phí thẩm tra thiết kế

#N/A

#N/A

TV5

6

Chi phí Thẩm tra dự toán công trình

#N/A

#N/A

TV6

7

Chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá  hồ sơ dự thầu thi công xây dựng

#N/A

#N/A

TV7

8

Chi phí lập hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị

#NAME?

#NAME?

TV9

9

Chi phí giám sát thi công xây dựng

#NAME?

#NAME?

TV11

10

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

#NAME?

#NAME?

TV12

V

CHI PHÍ KHÁC

K1+…+K4

#NAME?

GK

1

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

#NAME?

#NAME?

K1

2

Chi phí kiểm toán

#NAME?

#NAME?

K2

3

Chi phí bảo hiểm

 

 

K3

4

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

K4

VI

CHI PHÍ DỰ PHÒNG

DP1+DP2

#NAME?

GDP

1

Dự phòng do khối lượng phát sinh

(GXDST+GTBST+GQLDA+GTV+GK)*10%

#NAME?

DP1

2

Dự phòng do trượt giá

 

 

DP2

VII

TỔNG DỰ TOÁN

(GXDST+GTBST+GQLDA+GTV+GK+GDP)

#NAME?

 

Ngày …. Tháng … Năm ….

NGƯỜI LẬP

NGƯỜI KIỂM TRA

ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Chứng chỉ KS định giá XD hạng……..., số………..

 

Xem thêm BẢNG KÊ GIÁ TRỊ VẬT TƯ DỰ ÁN KHOAN NGẦM

Các bài viết khác

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn