Chi tiết dịch vụ

Mẫu hợp đồng thuê đất thực hiện dự án

Mẫu hợp đồng thuê đất thực hiện dự án

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV RỪNG LỘC

Số: …/2020/ĐX-CTBQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tây Ninh, ngày    tháng 11 năm 2020

 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

(V/v nhu cầu thuê đất đất thực hiện Tổ hợp dự án đầu tư khu du lịch sinh thái, kết hợp nông nghiệp công nghệ cao Rừng Lộc, thời hạn 49 năm)

 

Kính gửi:

 • Văn Phòng Chính Phủ;
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Bộ Tài nguyên và Môi Trường;
 • UBND tỉnh Tây Ninh;
 • Chi Cục quản lý đất đai tỉnh Tây Ninh.

 

Hiện nay, Công ty TNHH TM DV Rừng Lộc đang có nhu cầu thuê đất để thực hiện Tổ hợp dự án đầu tư khu du lịch sinh thái, kết hợp nông nghiệp công nghệ cao Rừng Lộc nằm trên địa bàn xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Cụ thể  khu đất dự kiến thực hiện dự án như sau:

 1. KHU ĐẤT DỰ KIẾN THỰC HIỆN DỰ ÁN
 1. ĐỊA ĐIỂM KHU ĐẤT

Vị trí ranh giới khu đất được xác định theo tờ trình bản đồ thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Cụ thể: (Xem bản đồ khu đất đính kèm).

 II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG KHU ĐẤT

 1. Diện tích đất

Tổng diện tích khoảng 1.309 ha, trong đó dùng diện tích đất:

 • Khu di tích lịch sử căn cứ bộ đội hải ngoại 1 -Sivôtha : 02 ha
 • Khu rừng nguyên sinh: 210 ha
 • Khu rừng tâm linh thiền viện và công viên: 150 ha
 • Xây dựng khu văn hóa vui chơi: 20 ha
 • Hồ bơi khu ăn uống: 100 ha
 • Khu thương mại ngoại quan logistic bán hang lưu niệm: 10 ha
 •  Giao thông: 100 ha
 • Đất xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở quản lý: 10 ha
 • Đất nông nghiệp công nghệ cao: 700 ha

Bảng cân bằng đất dự án

BẢNG CÂN BẰNG TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT DỰ ÁN

STT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH (hecta)

TỶ LỆ (%)

I

PHẦN KHU RỪNG HÒA HỘI

1,302

99.49

1

Khu di tích lịch sử Sivôtha

2

0.15

2

Khu tâm linh thiền viện, công viên du lịch

150

11.46

3

Khu văn hóa vui chơi

20

1.53

4

Khu ăn uống, công viên hồ bơi

100

7.64

5

Khu thương mại, kho ngoại quan

10

0.76

6

Khu giao thông

100

7.64

7

Khu cơ sở hạ tầng, quản lý phục vụ, tưới tiêu

10

0.76

8

Khu đất nông nghiệp công nghệ cao

700

53.49

9

Khu rừng nguyên sinh

210

16.05

II

PHẦN KHU BẾN THUYỀN DU LỊCH

6.7

0.51

TỔNG CỘNG (I+II)

1,309

100

 

III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

Hiện nay trên khu đất dự kiến xây dựng các hạng mục tổ hợp dự án là khu đất trống, chỉ có cây rừng tự nhiên và cây rừng sản xuất, không có dân cư sinh sống và chồng chéo các dự án đã được cấp phép.

B. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA KHU ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

+. Với vị trí của khu đất được nhà đầu tư tiếp tục khai thác về du lịch, nghỉ dưỡng và khu nông nghiệp công nghệ cao như sau:

TT

Hạng mục xây dựng

ĐVT

Khối lượng

I

PHẦN XÂY DỰNG

XD

 

 

KHU NHÀ HÀNG BẾN THUYỀN 3 (BẾN CÂY ỔI)

 

30,001

A

Công trình dịch vụ du lịch giải trí

1

3,191

1

Nhà hàng và khu nhà ăn nổi

1

706.00

2

Nhà bán hàng lưu niệm

1

225

3

Bãi đậu xe

1

675

4

Nhà dịch vụ bến thuyền

1

142

5

Cảng bến thuyền du lịch

1

93

6

Khu nhà ăn vườn sinh thái

6

1,350

B

Công trình phụ trợ

 

26,810

1

Cổng chào

1

1

2

Chòi mát khu vườn trái cây

3

30

3

Trạm xử lý nước thải

1

50

4

Nhà phát điện dự phòng

1

50

5

Khu cây xanh cảnh quan

1

26,679

 

KHU NHÀ HÀNG BẾN THUYỀN 2 (BẾN CÂY ME)

 

3,484

A

Công trình dịch vụ du lịch giải trí

1

2,147

1

Nhà hàng và khu nhà ăn nổi

1

328.00

2

Nhà bán hàng lưu niệm

1

706

3

Bãi đậu xe

1

866

4

Nhà dịch vụ bến thuyền

3

142

5

Cầu cảng bến thuyền

1

105

B

Công trình phụ trợ

 

1,337

1

Cổng vào chính

1

1

2

Chòi mát

3

30

3

Trạm xử lý nước thải

1

50

4

Nhà phát điện dự phòng

1

50

5

Khu cây xanh cảnh quan

1

1,206

 

KHU NHÀ HÀNG BẾN THUYỀN 1 (BẾN TRÍ BÌNH)

 

33,904

A

Công trình dịch vụ du lịch giải trí

1

5,863

1

Nhà hàng và khu ăn uống

1

1,919

2

Nhà bán hàng lưu niệm, đặc sản, nông sản

6

706

3

Bãi đậu xe

1

2,181

4

Nhà dịch vụ bến thuyền

3

952

5

Cầu cảng bến thuyền

1

105

B

Công trình phụ trợ

 

28,041

1

Cổng vào chính

1

1

2

Chòi mát khu vườn trái cây

3

30

3

Trạm xử lý nước thải

1

50

4

Nhà phát điện dự phòng

1

50

5

Khu vườn cây ăn trái

1

27,910

 

 

 

 

 

KHU TÂM LINH THIỀN VIỆN

 

 

1

Tam quan + gác chuông

1

5

2

Lầu Quan Âm

1

22

3

Nhà để bia

1

55

4

Tháp

1

7

5

Am hóa vàng

1

2

6

Tam bảo

1

192

7

Nhà tổ

1

115

8

Nhà mẫu

1

74

9

Nhà khách

1

154

10

Trai phòng, phòng trụ trì, thư viện

1

186

13

Nhà tòa soạn

1

37

14

Công trình phụ

1

50

15

Khu công viên du lịch và đất dự trữ

1

1,499,100

 

KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀ NNCNC

 

13,020,000

1

Khu di tích lịch sử Sivôtha

1

20,000

2

Khu tâm linh thiền viện, công viên du lịch

1

1,500,000

3

Khu văn hóa vui chơi

1

200,000

4

Khu ăn uống, công viên hồ bơi

1

1,000,000

5

Khu thương mại, kho ngoại quan

1

100,000

6

Khu giao thông

1

1,000,000

7

Khu cơ sở hạ tầng, quản lý phục vụ, tưới tiêu

1

100,000

8

Khu đất nông nghiệp công nghệ cao

1

7,000,000

9

Khu rừng nguyên sinh

1

2,100,000

 

 

+ Vùng đất thuộc địa phương có điều kiện khó khăn về kinh tế, nên tăng cường sử dụng hiệu quả không thuận lợi cho việc canh tác nông nghiệp. Dự án nông nghiệp công nghệ cao sẽ góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương, đóng góp ngân sách và đảm bảo an ninh ổn định cho tỉnh Tây Ninh;

+. Khu vực đất phù hợp với chủ trương .

C. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÁC ĐỊNH KHU ĐẤT

Đất rừng sản xuất giao cho huyện Châu Thành quản lý theo QĐ số      …. của UBND tỉnh Tây Ninh.

D. KẾT LUẬN

Công ty TNHH TM DV Rừng Lộc đề xuất Văn phòng Chính Phủ, các Bộ và các Cơ quan chính quyền địa phương có thẩm quyền xem xét cho Công ty TNHH TM DV Rừng Lộc thuê và sử dụng khu đất, thời hạn 49 năm. Để thực hiện Tổ hợp đầu tư khu du lịch sinh thái, kết hợp nông nghiệp công nghệ cao Rừng Lộc với các nội dung: Địa điểm khu đất; Tổng diện tích, cơ cấu sử dụng đất; Hiện trạng sử dụng đất như mục A của văn bản này. Công ty xây dựng tổ hợp dự án nhằm góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương, đóng góp ngân sách cho nhà nước và tạo mỹ quan cho tỉnh Tây Ninh./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VT,CTBQ.

CÔNG TY TNHH TM DV RỪNG LỘC

GIÁM ĐỐC

 

Xem thêm các mẫu dự án khác

 

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn