Chi tiết dịch vụ

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 01 năm 2021   

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: 05/2021/TLHĐ

 

Hợp đồng: Tư vấn lập thiết kế - dự toán gói thầu nội thất công trình

trụ sở Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT/HQHCM-MP ngày 31/12/2019 giữa Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Minh Phương về việc Tư vấn lập thiết kế - dự toán gói thầu nội thất công trình trụ sở Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ biên bản nghiệm thu số 04/BBNT/2021  ngày 04/01/2021  nghiệm thu hoàn thành tư vấn lập thiết kế - dự toán gói thầu nội thất công trình trụ sở Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh theo hợp đồng số 01/HĐKT/HQHCM-MP ngày 31/12/2019;

 Hôm nay,  ngày  05  tháng 01 năm 2021 chúng tôi hai bên gồm có:

I. Bên A: Cục Hải quan TP. HCM.

Người đại diện:                          Chức vụ: 

Địa chỉ: Số 2 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q 1, Tp Hồ Chí Minh .

Điện thoại:        Fax:

Mã số thuế: 

II. Bên B:   Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Minh Phương

Người đại diện: Ông  Nguyễn Văn Thanh                   Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ : 28B Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM

Mã số thuế: 0305986789

Tài khoản số : 182494339 tại ngân hàng ACB, CN Thị Nghè, TP.HCM

III. Thanh lý.

1. Bên B đã thực hiện hoàn thành hợp đồng Tư vấn lập thiết kế - dự toán gói thầu nội thất công trình trụ sở Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh .

 2. Giá trị thanh lý :  Đợt 1 theo hợp đồng số 01/HĐKT/HQHCM-MP ngày 31/12/2019 là: đồng (đã bao gồm thuế VAT 10%).

(Bằng chữ: ...đồng./.)

 3. Các kết luận khác:

Thời hạn thanh toán: Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký biên bản thanh lý, số tiền thanh toán được chuyển khoản cho bên B vào tài khoản nêu trên.

Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng số 01/HĐKT/HQHCM-MP ngày 31/12/2019

Biên bản được lập cùng ngày và được lập thành 6 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 4 bản, bên B giữ 2 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B                                          

ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC                                             

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

 

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn