Chi tiết dịch vụ

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mục đích của việc xác định dự án dầu tư là phát triển một đề xuất sơ bộ cho các thiết lập phù hợp nhất trong can thiệp và quá trình hành động, trong thời gian và ngân sách khung cụ thể, để giải quyết một mục tiêu phát triển cụ thể trong một vùng hoặc thiết lập cụ thể. Ý tưởng đầu tư có thể phát sinh từ nhiều nguồn và bối cảnh. Họ có thể bắt nguồn từ kế hoạch, chương trình ngành của một quốc gia hay chiến lược, như theo dõi các dự án hiện tại hoặc từ các ưu tiên được xác định trong một khu vực đa đối tác hay đối thoại phát triển địa phương. Xác định bao gồm:

Xem xét lại các phương pháp thay thế hoặc các tùy chọn để giải quyết một loạt các vấn đề phát triển và cơ hội;

Định nghĩa của mục tiêu và phạm vi công việc của dự án đầu tư ở mức độ chi tiết cần thiết để chứng minh cam kết của các nguồn lực để xây dựng chi tiết và nghiên cứu chuẩn bị tương ứng; và việc xác định các vấn đề chính cần được giải quyết và các câu hỏi để được giải quyết trước một dự án dựa trên các khái niệm có thể được thực hiện.

Thông tin đầy đủ về các lựa chọn dự án đầu tư phải được tập hợp để cho phép các cơ quan chính phủ và tài chính để lựa chọn một dự án ưu tiên và đạt được các thỏa thuận giữa các bên liên quan về các thoả thuận cho công tác chuẩn bị, bao gồm thành lập ban chỉ đạo hoặc các đội chuẩn bị quốc gia. Kết quả của việc nhận dạng sẽ được tóm tắt trong một tài liệu báo cáo, tóm tắt dự án hay khái niệm, định dạng trong đó sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của các cơ quan tài chính 'của chính phủ và / hoặc.

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý, cấp phép đầu tư. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tư quyết định đầu tư và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án. Lập dự án đầu tư chỉ là bước sau cùng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Muốn lập dự án đầu tư có chất lượng, hiệu qủa thì nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc. Cụ thể:

1. Khảo sát lựa chọn địa điểm đầu tư.

2. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thị trường.

3. Xác định thời điểm đầu tư và qui mô đầu tư.

3. Lựa chọn hình thức đầu tư.

4. Tiến hành các hoạt động khảo sát môi trường đầu tư.

Thực hiện xong các công việc trên thì nhà đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư. Dự án đầu tư được biểu hiện ở hai hình thức sau:

1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

2. Báo cáo nghiên cứu dự án khả thi.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát về dự án. Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án. Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi.

Nội dung của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm:

 

1. Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi và khó khăn.

2. Qui mô dự án và hình thức đầu tư.

3. Khu vực và địa điểm lựa chọn đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất, các vấn đề ảnh hưởng môi trường, xã hội, tái định cư, nhân công .....) được phân tích, đánh giá cụ thể.

4. Phân tích, đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ, kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư, nguyên vật liệu, dịch vụ, hạ tầng cơ sở.

5. Lựa chọn các phương án xây dựng.

6. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vồn, khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ và thu lãi.

7. Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án.

8. Thành phần, cơ cấu của dự án: tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục.

Trong trường hợp Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phải được phê duyệt theo qui định của pháp luật thì sau khi đựơc phê duyệt nhà đầu tư có thể bắt tay vào xây dựng bản báo cáo chi tiết, đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đó là Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Báo cáo nghiên cứu khả thi cửa dự án là tập hợp các số liệu ,dữ liệu phân tích, đánh giá, đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn. Nó cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư.

Nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi:

Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư:

- Mục tiêu đầu tư dự án

- Địa điểm lập dự án đầu tư

- Qui mô, công suất dự án đầu tư

- Nguồn vốn đầu tư

- Thời gian, tiến độ thực hiện dự án

- Các giải pháp về kiến trúc, xây dựng, công nghệ, môi trường

- Phương án sử dụng lao động, quản lý khai thác dự án

- Các hình thức quản lý dự án

- Hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án đầu tư

- Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án

- Tính chất tham gia, mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Nhìn chung thì nội dung của báo cáo khả thi cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như: Tính hợp pháp, tính hợp lí, tính khả thi, tính hiệu quả, tính tối ưu ....

Việc lập báo cáo mang tính chuyên nghiệp rất cao, do vậy một sự chú ý dành cho các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo nên có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức và các chuyên gia từng tham gia thẩm định các dự án. Đặc biệt, nếu dự án sử dụng nguồn vốn vay nên mời cả người cho vay ( tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư ... ) tham gia ngay từ khâu lập dự án.

Theo các chuyên gia thì muốn có một báo cáo khả thi có chất lượng thì chủ đầu tư phải dành thời gian và chi phí thỏa đáng cho việc khảo sát và lập báo cáo.

Sau khi hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thì nhà đầu tư phải trình các báo cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư (với các dự án phải thẩm tra đầu tư). Đồng thời, gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư (với dự án sử dụng nguồn vốn vay ). Như vậy, việc lập xong hai bản báo cáo đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã hoàn thành dự án đầu tư về mặt kế hoạch và cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển sang giai đoạn làm các thủ tục đầu tư, triển khai đầu tư trên thực tế.

Những hướng dẫn theo từng bước này đã được chuẩn bị sẵn sàng để giúp đỡ trong việc thiết kế các dự án đầu tư ở các nước đang phát triển. Người sử dụng có ý định là Trung tâm Đầu tư, học viên và chuyên gia tư vấn, nhưng phần lớn vật liệu cũng có thể hữu ích cho các nhân viên trong chính phủ, các cơ quan tài chính và công ty tư vấn, người chịu trách nhiệm thiết kế hoặc thẩm định các dự án đầu tư như vậy. Các hướng dẫn giải quyết nhu cầu cho các dự án đầu tư có khái niệm mạch lạc, phù hợp với nhu cầu của quốc gia và khả năng, kỹ thuật , khả thi về mặt kinh tế và tài chính, hấp dẫn đối với những người tham gia, xã hội chấp nhận, và với môi trường và về tài chính bền vững.

Liên hệ lập dự án đầu tư:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 158  Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

Website:  www.lapduan.info  

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn