Chi tiết dịch vụ

Hướng dẫn xây dựng dự án tuyến đường sắt thân thiện với môi trường

Hướng dẫn xây dựng dự án tuyến đường sắt thân thiện với môi trường

1. Những lưu ý khi lựa chọn địa điểm xây dựng tuyến đường sắt

1.1 Các vùng và huyện có ý nghĩa về môi trường

1) Để xem xét tính khả thi của vị trí trên khía cạnh môi trường, trước tiên cần phải hiểu các điều kiện và đặc điểm của khu vực nơi lựa chọn vị trí các tuyến đường sắt và nhà ga để làm.

2) Khi tiến hành khảo sát tuyến đường liên quan đến kế hoạch dự án đường sắt, hãy xác định xem các khu vực và huyện quan trọng về môi trường có được đưa vào thông qua tài liệu và khảo sát thực địa hay không.

3) Các khu / vùng bảo vệ môi trường được coi là quan trọng như sau

A) Khu bảo tồn sinh thái và cảnh quan theo Đạo luật Bảo tồn Môi trường Tự nhiên

B) Các khu bảo vệ đất ngập nước

C) Các công viên quốc gia và các công viên cấp tỉnh

D) Các khu bảo vệ tài sản văn hóa, di tích (kể cả danh lam thắng cảnh) và các di tích tự nhiên

E) Khu bảo tồn môi trường tự nhiên

F) Vùng bảo vệ nguồn nước

G) Khu bảo vệ động vật hoang dã đặc biệt theo và khu bảo vệ động vật hoang dã (bao gồm môi trường sống của chim di cư, khu vực loài được bảo vệ hợp pháp, v.v.)

I) Khu bảo tồn nước ngầm

K) Vùng bãi triều ven biển (đá, cồn cát, bãi triều, v.v.)

1.2 Cân nhắc việc phân bố khu vực tĩnh lặng

1) Xem xét các cách để giảm thiểu các vấn đề môi trường có thể xảy ra trong quá trình xây dựng và vận hành đường sắt bằng cách tìm hiểu chi tiết tình trạng của các cơ sở làm dịu như khu dân cư, trường học và bệnh viện gần tuyến đường sắt hoặc nhà ga được quy hoạch.

2) Khi khả năng cải thiện tốc độ tăng lên do sự phát triển của ngành đường sắt, do sự gia tăng các khiếu nại dân sự liên quan đến tiếng ồn đường sắt, cần chú ý thận trọng đến việc thúc đẩy xây dựng đường sắt ở những khu vực có nhiều phương tiện sưởi ấm.

1.3 Xem xét các khu vực nhạy cảm về cảnh quan

1) Nếu xung quanh khu vực quy hoạch có các cảnh quan đặc trưng hoặc các nguồn tài nguyên cảnh quan có giá trị để bố trí các tuyến đường sắt và nhà ga thì điều này cần được xem xét.

2) Vì ngày càng có xu hướng nhấn mạnh sự hài hòa với cảnh quan xung quanh trong việc xây dựng các tuyến đường sắt và nhà ga mới, thiết kế nên được thiết kế chú trọng đến cảnh quan có tính đến sự phân bố của các phương tiện giao thông hiện có và các khu dân cư.

1.4 Sử dụng các tuyến đường và nhà ga hiện có

1) Xem xét cải tạo và sử dụng các tuyến và ga hiện có để giảm thiểu các tác động môi trường như phá hủy địa hình và phá vỡ hệ sinh thái, thường xảy ra trong các dự án đường sắt. Tuy nhiên, các ngoại lệ được thực hiện trong các trường hợp yêu cầu xử lý lưu lượng từng bước và trong trường hợp cải thiện tuyến tính của các đường cong.

2) Nếu các tuyến đường sắt và nhà ga hiện có được cải thiện, có thể có bất lợi là lượng xử lý chất thải tăng lên, nhưng đây là một phương pháp có thể giảm đáng kể khả năng xảy ra các vấn đề bổ sung vì nó có thể tái chế các khu vực đã bị hư hỏng trong môi trường.

1.5 Xem xét các tuyến đường song song với các phương tiện giao thông khác

1) Khi một tuyến đường được lên kế hoạch song song với đường bộ hoặc đường sắt hiện có, các vấn đề như mất kết nối kép của hệ sinh thái và sự ổn định của hoạt động có thể phát sinh. Đây là một cách khả thi.

1.6 Sử dụng Hệ thống hỗ trợ thông tin đánh giá tác động môi trường

1) Để hiểu rõ đặc điểm của khu vực quy hoạch các tuyến đường sắt và nhà ga, cần phải tìm hiểu chính xác hiện trạng thông qua khảo sát thực địa và điều tra số liệu.

2) Để chọn các tuyến đường và địa điểm thân thiện với môi trường, cần biết trước tiến độ của các kế hoạch dự án khác như phát triển đường xá và khu nhà ở xung quanh dự án đường sắt được quy hoạch hoặc hiện trạng xây dựng, v.v. Sử dụng Đánh giá tác động môi trường Hệ thống hỗ trợ thông tin.

2. Các mục cần được xem xét

Phần này trình bày một cách đại diện những cân nhắc chính trong giai đoạn thiết kế cơ bản và chi tiết để lựa chọn các tuyến đường sắt thân thiện với môi trường trong số các hạng mục đánh giá tác động môi trường quan trọng trong lĩnh vực đường sắt, cần được xem xét cẩn thận theo đặc điểm, v.v.

2.1 Môi trường khí quyển

1) Chất lượng không khí

A) Khí thải ra từ các tuyến đường sắt đi kèm với sự suy giảm chất lượng không khí tại địa phương, và việc sinh ra các chất ô nhiễm dạng khí và dạng hạt có thể gây ra thiệt hại cho cư dân địa phương.

B) Khi chọn một tuyến đường sắt từ danh sách chờ, những lưu ý chính như sau.

(1) Nếu có các làng hoặc cơ sở làm dịu gần lối vào và lối ra của đường hầm, tác động đến chất lượng không khí trên các tuyến đường xung quanh và các khu liên hợp công nghiệp được dự đoán là phức tạp.

(2) Xem xét các kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm không khí và thay đổi lộ trình theo kết quả dự báo tác động chất lượng không khí.

2.2 Môi trường thủy sinh

1) Chất lượng nước (bề mặt / ngầm)

A) Các hạng mục chất lượng nước là tác động của việc xây dựng đường sắt đối với môi trường nước và sử dụng tài nguyên nước của các khu vực lân cận bằng cách xác định các khu vực sử dụng liên quan đến chất lượng nước hiện đang hoặc dự kiến ​​được chỉ định trong khu vực mà đường sắt đi qua và các cơ sở đang sử dụng hoặc dự kiến ​​sẽ được sử dụng. đánh giá

B) Để đánh giá các hạng mục chất lượng nước, cần điều tra hiện trạng của các mục tiêu bảo vệ chính như các huyện / khu vực liên quan đến chất lượng nước như các tuyến đường và các khu bảo vệ cấp nước lân cận và các khu vực ven sông, các trạm lấy nước, nông nghiệp. hồ chứa nước, ... Tiến hành khảo sát hiện trạng về sự phân bố và tình trạng xuất hiện của các nguồn, các công trình xử lý nước thải công cộng, các công trình xử lý nước thải công cộng đơn giản hóa, các công trình xử lý chất thải và các công trình xử lý nước thải tư nhân.

C) Khi lựa chọn một tuyến đường sắt trong hạng mục chất lượng nước, những lưu ý chính như sau.

(1) Việc bảo tồn có thể được xem xét đối với các khu vực cần được bảo vệ và quản lý, chẳng hạn như khu vực bảo vệ nguồn nước, khu vực biện pháp đặc biệt và khu vực bờ sông, và các cơ sở như trạm lấy nước, nhà máy lọc nước và hồ chứa có giá trị bảo tồn.

(2) Các khu vực ven sông được quy định trong “Đạo luật về Cải thiện Chất lượng Nước Nguồn nước và Hỗ trợ Cư dân, v.v.” cho từng hệ thống nước (sông Hàn, sông Nakdong, sông Yeongsan, sông Seomjin, sông Geum), cùng với việc bảo vệ nguồn nước Khu vực; Lựa chọn các tuyến đường có cân nhắc đến các khu vực bảo vệ đất ngập nước được quy định trong “Đạo luật Bảo tồn Đất ngập nước”.

(3) Đối với các nhà máy lấy nước và lọc nước, v.v., phải điều tra hiện trạng vị trí trạm lấy nước, điểm lấy nước, lượng nước lấy nước, v.v. và lựa chọn tuyến đường có thể giảm thiểu tác động của các dự án đường sắt.

(4) Lựa chọn các tuyến để giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái sông do đất chảy tràn gây ra trong quá trình xây dựng cầu và kè trong quá trình xây dựng đường sắt.

(5) Khi cư dân gần đó sử dụng nước ngầm làm nguồn nước, tuyến đường được lựa chọn có xem xét đến tác động của nước ngầm do xây dựng đường sắt.

(6) Khi tuyến đường sắt đi qua khu vực miền núi, tuyến đường được lựa chọn có xét đến ảnh hưởng thoát nước của các thung lũng và khu vực thoát nước.

(7) Xem xét tổng thể kế hoạch quản lý ô nhiễm nước cho các đoạn đường sắt.

(8) Đề xuất phương án giảm ô nhiễm nguồn không điểm cho các đoạn đường sắt.

2.3 Môi trường đất

1) Sử dụng đất

A) Các vấn đề dự kiến ​​về sử dụng đất do xây dựng đường sắt là sự mất kết nối của các khu dân cư hiện hữu trong các khu vực hình thành cùng một khu vực sống và tác động môi trường của các tuyến đường mới và khả năng sử dụng của các tuyến đường sắt hiện có.

B) Những lưu ý chính khi lựa chọn tuyến đường sắt trong hạng mục sử dụng đất như sau.

(1) Do không có tiêu chuẩn pháp lý cho các hạng mục đánh giá sử dụng đất, luật cấp trên và nội dung của quy hoạch trở thành tiêu chí chính để đánh giá, do đó, tính nhất quán với quy hoạch cấp trên và sự liên kết với các quy hoạch liên quan được xem xét.

(2) Dự án xây dựng đường sắt là dự án liên tục tuyến tính, không giống như các dự án có cùng diện tích như phát triển khu nhà ở hoặc phát triển khu liên hợp công nghiệp, người di cư xuất hiện và khu vực sinh sống bị cắt ngang khi đi qua khu dân cư hoặc đất nông nghiệp. Cần xem xét đưa ra để giảm thiểu sự bất tiện cho cư dân do tách biệt.

(3) Lựa chọn tuyến đường xem xét hiện trạng sử dụng đất cho từng đoạn trong đoạn tuyến quy hoạch đi qua, và đặc biệt, xem xét để bảo vệ sinh kế của người dân địa phương bằng cách kết hợp các chướng ngại vật và đất nông nghiệp và giảm thiểu sự xuất hiện của đất thừa .

(4) Khi mở rộng các tuyến đường sắt hiện có, hãy xem xét phân tích tác động giao thông, các biện pháp cải thiện và đặc điểm đường sắt để tận dụng tối đa các tuyến đường sắt hiện có và giảm thiểu sự xuất hiện của các đường ray bị bỏ hoang và đất còn lại.

2) Địa hình và Địa chất

A) Khi lựa chọn tuyến đường, cần xem xét các tác động môi trường như thay đổi địa hình, địa chất về mặt vật lý, sụt lún mặt đất và khả năng rò rỉ các chất ô nhiễm xảy ra trong trường hợp xây dựng đường sắt là hướng đánh giá cơ bản.

B) Những lưu ý chính khi lựa chọn tuyến đường sắt về địa hình và địa chất như sau.

(1) Vấn đề quan trọng nhất trong phạm trù địa hình, địa chất là xác định được sự tồn tại của các di sản địa hình, địa chất có giá trị bảo tồn, cần phải thực hiện ngay từ khâu quy hoạch, cẩn thận vì có thể gây phá vỡ.

(2) Trong số các di sản địa hình, địa chất có giá trị bảo tồn, những di sản được chỉ định là tài sản văn hóa được bảo vệ, gìn giữ, còn những di sản chưa được chỉ định thì không.

(3) Việc bảo tồn được đặc biệt coi trọng khi xét đến tính quý hiếm hoặc đặc thù của địa hình độc đáo của khu vực.

(4) Trong trường hợp thay đổi nhân tạo, hình dạng địa hình bất thường có thể biến mất, một khi hình dạng địa hình bị mất đi thì không thể khôi phục lại được.

(5) Các sườn dốc do mưa có nguy cơ phá vỡ địa hình, phá hủy thảm thực vật, cản trở sự di chuyển của động vật, chia cắt hệ sinh thái, khó phục hồi trong quá trình phục hồi phủ xanh và suy thoái cảnh quan về lâu dài. Lựa chọn phương án thay thế tuyến đường.

(6) Mặc dù không thể tránh khỏi thiệt hại đối với địa hình tự nhiên do cắt xén và chất đống đất theo quy trình xây dựng đường sắt, nhưng hãy cân nhắc ngăn ngừa thiệt hại quy mô lớn đối với địa hình càng xa càng tốt.

2.4 Môi trường sinh thái tự nhiên

1) Động thực vật

A) Đánh giá động thực vật có nhiều đối tượng khác nhau, khá phức tạp theo đặc điểm của từng vùng nên cần phải điều tra chi tiết hiện trạng, dự đoán tác động và đề ra các biện pháp giảm thiểu.

(1) Các khu vực có tính đa dạng sinh học cao hoặc nơi sinh sống của các loài động thực vật quý hiếm, v.v., được đánh giá là các vùng sinh vật quan trọng, cần được xem xét cẩn thận để bảo tồn.

(2) Trong khu vực tuyến đường quy hoạch, thiệt hại về địa hình ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các loài thực vật chính (loài được bảo vệ hợp pháp, loài quý hiếm, cây được bảo vệ, cây cổ thụ, v.v.). Nó được đánh giá dựa trên các đặc điểm sinh thái , khí hậu, địa hình và môi trường đất của

(3) Cây cổ thụ cùng với cây được bảo vệ hoặc di tích tự nhiên (cây cổ thụ độc lập) có thể là bằng chứng để ước tính thảm thực vật bản địa hoặc thảm thực vật tự nhiên tiềm năng trong khu vực, do đó cần cân nhắc việc bảo tồn và trồng ghép khi lựa chọn tuyến đường.

(4) Đối với các loài quan trọng như các loài được bảo vệ hợp pháp hoặc các loài quý hiếm và động vật có khả năng di chuyển mạnh, có các vấn đề như tách quyền sống và hành vi của động vật, gây khó khăn cho việc di chuyển để tìm nước, thức ăn và chăn nuôi. Ước tính tác động của kết quả và tính đến điều này khi chọn một tuyến đường.

B) Tài sản môi trường tự nhiên

(1) Các khu vực có giá trị bảo tồn sinh thái và môi trường trong khu vực dự án là khu vực bảo tồn thảm thực vật cấp 2 trở lên theo và những với bảo tồn thảm thực vật cấp 3 Các khu vực bị tàn phá quá mức, các khu bảo tồn sinh thái và cảnh quan theo Đạo luật Bảo tồn Môi trường Tự nhiên, các khu vực sinh thái và thiên nhiên cấp 1 và động vật hoang dã như các khu bảo vệ sinh học đặc biệt, các khu bảo vệ động vật hoang dã.

2.5 Môi trường sống

1) Tiếng ồn và độ rung

A) Tại các khu dân cư có mật độ dân cư đông đúc, có nguy cơ cao gây ra tiếng ồn và độ rung do xây dựng đường sắt gây ảnh hưởng đến người dân địa phương.

B) Khi lựa chọn một tuyến đường sắt trong danh mục tiếng ồn và độ rung, những lưu ý chính như sau.

(1) Cơ sở vật chất có nhiệt độ ổn định trong đó khu vực thiệt hại dự kiến ​​nhạy cảm với tiếng ồn và độ rung, các khu bảo vệ di sản văn hóa của Đạo luật Bảo vệ Di sản Văn hóa, các khu bảo vệ động vật hoang dã đặc biệt Đạo luật Quản lý và Bảo vệ Động vật Hoang dã, và các điều khoản của cùng một Đạo luật Trong trường hợp là khu bảo vệ động vật hoang dã và khu dân cư, tuyến đường được lựa chọn dựa trên các quy định về môi trường phù hợp với mục tiêu dự kiến.

2) Giải trí / Phong cảnh

A) Khi có đường sắt đi qua, cảnh quan khu vực thay đổi là không thể tránh khỏi, vì vậy phương hướng cơ bản là ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động xấu như hư hỏng hoặc phá hủy cảnh quan do đường sắt đi qua.

B) Những lưu ý chính khi lựa chọn tuyến đường sắt trong hạng mục giải trí và phong cảnh như sau.

(1) Các khu bảo tồn sinh thái và cảnh quan được chỉ định ở cấp khu vực và cấp khu vực để bảo tồn cảnh quan đẹp như các công viên tự nhiên luật Công viên Tự nhiên; Các khu cảnh quan tự nhiên, công viên và công viên giải trí của Luật Quy hoạch và Sử dụng Đất Quốc gia sẽ được xem xét khi lựa chọn các tuyến đường để bảo tồn chúng càng nhiều càng tốt.

(2) Trong trường hợp đất bị xới đất với quy mô lớn do xây dựng đường sắt, có thể xảy ra cảm giác xa lạ và che chắn với cảnh quan xung quanh.

3. Xây dựng đường sắt thân thiện với môi trường

3.1 Yêu cầu chung

3.1.1 Các hạng mục đánh giá chính theo từng hạng mục

1) Khi thực hiện một dự án xây dựng đường sắt, các hạng mục đánh giá chính cần xem xét thường được chia thành chất lượng không khí, chất lượng nước, địa hình / địa chất, động vật / thực vật, tài sản môi trường tự nhiên, tiếng ồn / độ rung, hạng mục vui chơi / cảnh quan, v.v. và đặc điểm khu vực và loại đường sắt Theo đó, các hạng mục rà soát chính được phản ánh một cách linh hoạt.

3.1.2 Đặc điểm chính của từng loại đường sắt

1) Đường sắt tốc độ cao và chung

A) Nói chung và các công trình xây dựng đường sắt tốc độ cao, chiều dài và bán kính của đường cong bị hạn chế, phần lớn được làm thẳng nên thể hiện đặc điểm của tuyến là chỗ lấp cao (cầu) và đường hầm.

B) Các yếu tố tác động đến môi trường trong quá trình thi công là đào đắp, làm cầu, chạy xe do thi công đường hầm, tiếng ồn / độ rung (nổ mìn), phá hoại rừng trong đường hầm, chất lượng nước ngầm và ảnh hưởng của mực nước do nước đào đường hầm là các chỉ tiêu đánh giá chính.

C) Yếu tố tác động môi trường chính trong quá trình vận hành là tiếng ồn từ hoạt động của đường sắt và trong trường hợp đường sắt nói chung, tiếng ồn do ma sát do tiếp xúc lẫn nhau giữa đường ray và bánh xe là đặc tính tạo ra tiếng ồn chính và trong trường hợp đường ray tốc độ cao , tiếng ồn khí động học do tốc độ cao là nguồn tiếng ồn chính.

2) Đường sắt đô thị

A) Đối với các tuyến đường sắt đô thị, phần lớn chúng xuyên qua trung tâm thành phố và việc xây dựng đường hầm ngầm là yếu tố chính, do đó rung động nổ mìn và ảnh hưởng của nước ngầm trong quá trình đào đường hầm là các yếu tố tác động môi trường chính, v.v ... được mong đợi.

B) Trong quá trình vận hành, vì là phần ngầm nên không có vấn đề gì đặc biệt về tiếng ồn, nhưng có thể xảy ra các ảnh hưởng về môi trường do rung động, ô nhiễm không khí và chất lượng không khí trong nhà.

3) Đường sắt nhẹ

A) Mặc dù có một số khác biệt về các yếu tố tác động đến môi trường tùy thuộc vào mặt đất và các phương thức vận chuyển đường sắt nhẹ trên cao, nhưng hầu hết các phương pháp hiện đang được thúc đẩy ở Việt Nam là cầu vượt.

B) Trong quá trình vận hành, do tính chất của đường ray đèn điện không gây ô nhiễm không khí và độ ồn tối đa khoảng 60dB (A) ở khoảng cách 30m khi vận hành với tốc độ 60km / giờ, ngoại trừ cho những trường hợp đặc biệt. Tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì lớn.

3.2 Môi trường khí quyển

3.2.1 Chất lượng không khí

1) Chung

A) Trên cơ sở xem xét các tiêu chuẩn môi trường và đặc điểm môi trường của địa phương, phải thiết lập và trình bày việc kiểm tra lại việc thực hiện dự án, điều chỉnh quy mô dự án, lắp đặt các phương tiện giảm thiểu và các biện pháp khác để giảm tác động đến chất lượng không khí.

b) Kiểm tra xem liệu môi trường có thể được duy trì ở mức thích hợp do hiệu quả giảm thiểu do thực hiện kế hoạch giảm thiểu hay không.

c) Đánh giá tác động đến chất lượng không khí của dự án sau khi lập phương án giảm thiểu.

2) Tránh

A) Khi chọn một tuyến đường, hãy đảm bảo khoảng cách tách biệt bằng cách kiểm tra tình trạng của các cơ sở dễ bị tổn thương như trường học, nhà trẻ, bệnh viện và làng mạc.

b) Nếu không thể đạt được các tiêu chuẩn môi trường bằng cách thiết lập một kế hoạch giảm thiểu, hãy xem xét đi đường vòng trong phạm vi có thể.

3) Các biện pháp giảm thiểu

A) Trong quá trình xây dựng

(1) Thiết lập các biện pháp giảm thiểu thích hợp cho các tuyến đường được quy hoạch, các trạm xả xe, nhà máy sản xuất theo lô và nhà máy máy nghiền, và thiết lập các biện pháp đối phó bằng cách đánh giá tác động đến mức độ thích hợp.

(2) Trong trường hợp sử dụng động cơ diesel để xây dựng cầu, hãy xem xét lại các tác động của hiện tượng tán xạ diesel và thiết lập các biện pháp đối phó nếu cần thiết.

(3) Đường thi công được phun nước và trải nhựa ở những đoạn đặc biệt cần thiết để giảm bụi phát tán.

(4) Thiết lập các biện pháp để giảm bụi phát tán, chẳng hạn như lắp đặt lưới chắn bụi, phun nước, lắp đặt các thiết bị rửa xe và bánh xe, lắp đặt các tấm che xe.

B) Trong quá trình hoạt động

(1) Dự đoán tác động của hoạt động của phương tiện đường sắt khi vận hành các công trình đường sắt.

(2) Thiết bị thông gió đường hầm

① Nhìn chung, trong tuyến chính của các đường hầm đường sắt dài trên núi, các phương tiện thông gió không được khuyến khích do các hạn chế như đặc tính hoạt động của các phương tiện đường sắt và hiệu quả của các phương tiện thông gió (UIC779-9), và các hạn chế cần được xem xét cẩn thận khi giới thiệu chúng.

② Lựa chọn phương pháp thông gió hiệu quả nhất bằng cách kiểm tra toàn diện chiều dài đường hầm, hệ thống thông gió yêu cầu, vận hành đường sắt, địa hình và điều kiện địa chất, chất lượng thông gió, điều kiện môi trường, vận hành và bảo trì các phương tiện thông gió trong trường hợp hỏa hoạn, bảo trì, giai đoạn xây dựng, tính khả thi về kinh tế, và một cách thận trọng và tiết kiệm.

(3) Xem xét các biện pháp quản lý chất lượng không khí như ngăn chặn các khiếu nại dân sự do khói thải ra từ các phương tiện giao thông đường sắt trong quá trình xây dựng nhà ga và sân ga và bụi phát tán trong quá trình lái xe và phản ánh chúng trong thiết kế.

(4) Đối với phòng chờ nhà ga, phương pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất được xem xét cẩn thận bằng cách kiểm tra toàn diện để cải thiện chất lượng thông gió phù hợp với luật kiểm soát chất lượng không khí trong nhà cho các cơ sở sử dụng nhiều lần, v.v.

4) Kế hoạch ứng dụng

A) Lưới hống bụi có thể tháo rời

(1) Lưới chống bụi phải được lắp đặt luật Bảo tồn Không khí (Các tiêu chuẩn về lắp đặt các phương tiện và các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự phát sinh của bụi phân tán)”.

(2) Vì lưới chống bụi di động dễ dàng di chuyển theo tiến độ công trình nên được lắp đặt để ngăn bụi do gió phát tán ra khu vực xung quanh trong quá trình cắt, xếp.

(3) Nếu bảng cách âm tạm thời được lắp đặt trong khu vực dự kiến ​​sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn trong quá trình xây dựng và điểm lắp đặt bộ cách ly rung động di chuyển nằm trong cùng một khu vực, hãy lắp bộ cách âm rung ở phần trên của bảng tạm thời.

(4) Nếu tốc độ gió trong quá trình thi công lớn, thì dù có lắp lưới chắn bụi cũng khó hút sạch bụi.

B) Tưới nước định kỳ và tiêu chuẩn cho các thiết bị rửa bánh xe / rửa xe

(1) Tưới nước định kỳ

① Lắp đặt và vận hành các thiết bị phun nước như sau ở những nơi có nguy cơ gây vương vãi, chẳng hạn như đất và phù sa.

㉮ Lắp đặt và vận hành các thiết bị phun nước cố định hoặc di động xung quanh khu vực xếp dỡ để ngăn ngừa hiện tượng vương vãi trở lại trong quá trình làm việc.

㉯ Trong thời gian có phương tiện qua lại, phải phun nước ít nhất 1 lần / ngày trên các tuyến giao thông bên trong công trường.

② Về nguyên tắc, nước xây dựng được sử dụng để cấp nước và có thể phát triển nước ngầm ở những khu vực có thể chuyển hóa thành nước ngầm trong khu liên hợp sau khi sử dụng cho mục đích xây dựng, nhưng công trình nước được sử dụng ở những khu vực không đủ cấp nước dưới đất.

③ Rất khó xác định số lần tưới nước rõ ràng vì số lần tưới nước thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào yêu cầu tự nhiên như điều kiện thời tiết, độ ẩm của đất, lượng phù sa trong quá trình thi công để có phương pháp hiệu quả nhất.

(2) Máy rửa xe và bánh xe

① Khi các thiết bị xây dựng như xe ben trong công trường đi vào tuyến đường lát đá lân cận bên ngoài công trường, “Điều 43 của Đạo luật Bảo tồn Không khí (Quy định về Bụi đào)” theo các quy định, một thiết bị rửa bánh xe và một bên cơ sở phun nước sẽ được lắp đặt.

② Nhân viên kiểm soát được cố định tại lối vào công trường, và vào mùa đông, nước từ xe và các đường xung quanh được loại bỏ ngay lập tức bằng cách sử dụng máy bơm không khí để ngăn các đường xung quanh bị đóng băng do tưới và rửa.

③ Nhân viên kiểm soát kiểm soát việc thực hiện rửa xe, rửa xe và rắc bên hông của các phương tiện ra vào công trường và quản lý để đất không bị rò rỉ ra ngoài công trường.

④ Phải luôn lắp đặt các thiết bị rửa xe và bánh xe sao cho tiếp xúc với đường ranh giới khu vực xây dựng và lối ra ở ranh giới khu vực phải luôn được lát tạm thời bằng bê tông hoặc nhựa.

⑤ Các thông số kỹ thuật của thiết bị tưới nước như sau.

㉮ Phương pháp rửa bánh xe: Tự động rửa bánh xe theo phương tiện và cơ sở phát hiện phương tiện

㉯ Chiều cao tưới: từ bánh xe vận chuyển đến đáy thùng chất hàng

㉰ Chiều dài tưới: 1,5 lần trở lên tổng chiều dài của phương tiện vận chuyển

㉱ Phương pháp xả bùn: Xả tự động bằng băng tải

㉲ Thời gian giặt: 25 đến 45 giây / bộ

㉳ Phương pháp sử dụng nước: loại tự tuần hoàn

㉴ Áp lực tưới: 3.0kg / ㎠ trở lên

㉵ Nguồn: 220V hoặc 380V

C) Tiêu chuẩn lắp đặt nắp hộp xếp xe và giới hạn tốc độ

(1) Lắp đặt vỏ xe: Các tiêu chuẩn lắp đặt được quy định trong “Đạo luật Bảo tồn Môi trường Khí quyển” như sau.

 (2) Giới hạn tốc độ của phương tiện: Lượng bụi phát tán tại các công trường xây dựng tăng tỷ lệ thuận với tốc độ của phương tiện, và trên các tuyến đường không trải nhựa, lượng bụi phát tán có thể giảm 65% khi tốc độ phương tiện là 32 km / h và 80% ở tốc độ 24 km / h. Do đó, tốc độ của các phương tiện thi công được giới hạn ở 20 km / h hoặc thấp hơn để giảm thiểu việc phát sinh lại bụi bay.

D) Cơ sở thông gió đường hầm

(1) Khác với hầm đường bộ, công trình thông gió trong hầm của đường hầm dài trong đường sắt miền núi khác với hầm đường bộ về loại phương tiện đường sắt, đặc điểm hoạt động, điều kiện của hầm như song song hoặc ngắt kết nối, tiện ích của công trình, bảo trì, phương tiện thay thế hoặc cơ sở vật chất, v.v ... về mặt an toàn vận hành Do có khả năng xảy ra các tác dụng phụ nên cần xem xét kỹ lưỡng thông qua đánh giá nhiều mặt.

(2) Đối với hầm đường sắt đô thị, rà soát các công trình thông gió trong hầm xem xét các điều kiện khác nhau như công trình ga ngầm, số lượng người sử dụng lớn, khoảng cách giữa các ga ngắn và cháy trong hầm trong trường hợp khẩn cấp.

3.3 Môi trường nước

3.3.1 Chất lượng nước (bề mặt / ngầm)

1) Chung

A) Xem xét các tiêu chuẩn môi trường và các đặc điểm môi trường của vùng nước liên quan, rà soát việc thực hiện dự án, điều chỉnh quy mô xây dựng, lắp đặt các phương tiện giảm thiểu và thiết lập các biện pháp cụ thể (trong quá trình xây dựng và vận hành) để giảm tác động đến chất lượng nước hiện tại.

B) Đánh giá tác động của dự án đến chất lượng nước sau khi lập phương án giảm thiểu.

C) Khi không thể tránh khỏi việc xây dựng đường sắt ở khu vực thượng lưu tiếp giáp với khu vực bảo vệ nguồn nước, khu vực ven sông, khu bảo tồn nguồn nước ngầm, khu vực bảo vệ đất ngập nước và sông có chất lượng nước tốt thì trụ sở và công trình xử lý nước thải phải tránh khu vực được bảo vệ càng nhiều càng tốt.

2) Tránh

A) Khi lựa chọn tuyến đường, hãy bảo tồn các khu vực có giá trị bảo tồn trong môi trường thủy sinh càng nhiều càng tốt, và nếu tuyến đường quy hoạch đi qua hoặc gần khu vực có giá trị bảo tồn trong môi trường thủy sinh, tất yếu phải có các biện pháp giảm thiểu tích cực như tạo đất ngập nước được thành lập để đạt được các mục tiêu môi trường đã đề ra.

3) Các biện pháp giảm thiểu

A) Chống rò rỉ đất trong quá trình xây dựng

(1) Các biện pháp giảm thiểu nước chảy tràn của đất do công việc cắt cỏ và chất đống

① Lập kế hoạch giảm thiểu xáo trộn lớp đất mặt ở những khu vực có khả năng rò rỉ chất ô nhiễm phi điểm cao và sự cố tràn có tác động lớn đến các con sông gần đó.

② Thiết lập quy trình xây dựng để giảm thiểu diện tích và thời gian tiếp xúc với lượng mưa ở khu vực xáo trộn lớp đất mặt.

③ Tránh mùa mưa nhiều nhất có thể và tiến hành thi công.

(2) Các biện pháp giảm thiểu dòng chảy của đất từ ​​các bãi đào đất và cồn cát

① Đất được tạo ra sẽ được xử lý hoặc sử dụng ngay lập tức.

② Không thể tránh khỏi việc cất giữ lâu ngày, hãy dùng bạt che hoặc phủ cây lên để tránh bị dột khi trời mưa.

③ Đất và cát chảy ra khi mưa được xử lý bằng cách lắp đặt một kênh thoát nước tạm thời và chảy vào các quán chè, ao lắng và các công trình giảm ô nhiễm phi điểm.

B) Xử lý nước thải của nhà máy trộn tại chỗ, nhà máy nghiền, v.v. trong quá trình xây dựng

(1) Trong quá trình xây dựng, một kế hoạch hệ thống tái chế và xử lý nước thải sẽ được thiết lập cho các nhà máy sản xuất theo lô và nhà máy nghiền tại chỗ.

① Thiết lập kế hoạch xử lý và kế hoạch tái sử dụng bằng cách kiểm tra xem nhà máy sản xuất theo lô hoặc nhà máy Kryscher được lắp đặt trong quá trình xây dựng, chi nhánh và vị trí, công suất xử lý, sơ đồ hệ thống xử lý, chất lượng nước, điểm xả thải và tác động đến việc xả thải.

② Khi xả nước đã qua xử lý, việc đo đạc, phân tích chất lượng nước tại điểm quy hoạch xả phải nằm trong kế hoạch điều tra tác động môi trường.

C) Nước thải do công nhân tại chỗ thải ra có được xử lý đúng cách hay không

(1) Ước tính lượng nước thải do công nhân xây dựng tại chỗ tạo ra.

(2) Lập kế hoạch quản lý các công trình xử lý nước thải cho các văn phòng hiện trường và văn phòng quản lý.

D) Dự báo và kế hoạch giảm thiểu tác động từ việc xây dựng cầu

(1) Các biện pháp quản lý chất lượng nước trong quá trình xây dựng cầu

① Trong quá trình xây dựng cầu, trong thời gian lắp đặt các công trình sông như lắp đặt cầu tàu, chất lượng nước tại các điểm thượng và hạ lưu của khu vực xây dựng sẽ được đo đạc và phân tích theo phương án điều tra tác động môi trường sau tác động môi trường. tham vấn đánh giá.

② Chọn khu vực tiếp giáp với phần trên và dưới của cầu làm điểm khảo sát chất lượng nước trong quá trình thi công và đặt nồng độ mục tiêu của các chất lơ lửng ở hạ lưu cầu có xét đến chất lượng nước của khu vực thượng lưu của cầu. .

③ Nếu khó duy trì nồng độ mục tiêu của chất rắn lơ lửng, hãy xem xét các biện pháp giảm bổ sung (phương pháp thông gió tốt, lắp đặt cầu, màng chống rỉ, các biện pháp giảm chất rắn lơ lửng, v.v.) và thiết lập các biện pháp đối phó.

(2) Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong quá trình xây dựng cầu

① Thiết lập các kế hoạch cụ thể cho từng cây cầu nhằm mục đích giảm lượng đất chảy ra sông trong quá trình xây dựng cầu, chẳng hạn như dầm, đường cao tốc, trục, kênh thoát nước tạm thời và các vị trí bồi lắng, thay đổi đường dẫn dòng chảy, vị trí, thời gian và quy mô của rào chắn đất cài đặt.

② Điều tra chi tiết xem có hay không các trụ được lắp đặt trong đường thủy và lập kế hoạch sao cho càng nhiều càng tốt các trụ không được lắp đặt trong đường thủy.

E) Dự đoán tác động từ việc xây dựng đường hầm và các biện pháp giảm thiểu tác động đó

(1) Quy hoạch sao cho công suất của bể thu nước, bể đông tụ, bể trung hòa,… phù hợp với lượng nước thải hầm phát sinh của từng hầm được thể hiện trong thiết kế chi tiết.

① Rà soát dòng nước cho đào và nước ngầm và thiết lập kế hoạch lắp đặt công trình xử lý nước thải.

② Xem xét các biện pháp tái sử dụng nước đã qua xử lý làm nước làm sạch và nước cảnh quan cho các mái dốc đã cắt, v.v. và thiết lập kế hoạch lắp đặt bể chứa cho mục đích này.

③ Lập các bản vẽ chi tiết để có thể kiểm tra các sông lân cận, các kênh thoát nước tạm thời và các vị trí trầm tích xung quanh lối vào / lối ra của hầm trong quá trình khảo sát tác động môi trường đối với từng hầm trong quá trình thi công.

④ Do cần điều tra, so sánh ảnh hưởng của việc xây dựng đường hầm đến việc sử dụng nước ngầm gần đó, nên điều tra hiện trạng nước ngầm đang sử dụng ở các làng xung quanh và lập kế hoạch điều tra tác động môi trường để định kỳ điều tra, so sánh trong quá trình thi công. .

(2) Ước tính lượng nước thải tạo ra bằng cách xem xét lượng nước ngầm phát sinh ngoài giờ làm việc và lượng nước sinh ra tăng theo mức độ tiến độ công việc.

(3) Trong trường hợp sử dụng, xem xét sử dụng nước chảy ra từ đường hầm làm nước rửa đường hầm, nước bảo trì sông, v.v.

(4) Điều tra xem có bất kỳ giếng đóng hoặc giếng nào được tạo ra trong quá trình khảo sát địa chất trong khu vực dự án hay không và thiết lập kế hoạch đóng cửa xây dựng theo Điều 15 của Đạo luật về nước ngầm và Điều 24 của Nghị định thi hành của cùng Đạo luật.

(5) Để ngăn ngừa ô nhiễm nước ngầm do bể chứa dầu, nhà vệ sinh thông thường, bể tự hoại, v.v. trong khu vực dự án, kiểm tra tình trạng lắp đặt và loại bỏ các chất ô nhiễm trước khi xây dựng.

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

Xem thêm Lập dự án đầu tư

 

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0903 649 782
Mr Thanh
0903 649 782
info@minhphuongcorp.com.vn