Chi tiết dịch vụ

Hướng dẫn về lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết –  Công ty môi trường Minh Phương chuyên tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, thủ tục nhanh, chất lượng. Giá cả hợp lý nhất. Nhận làm hồ sơ toàn quốc.

Tại sao phải lập Đề án bảo vệ môi trường ?

Tùy thuộc vào quy mô hay loại hình dự án mà ta làm đề án bảo vệ môi trường đơn giản hay đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Việc lập Đề án bảo vệ môi trường là để theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực dự án. Đồng thời, đánh giá được mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi doanh nghiệp ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm. Từ đó, Doanh nghiệp có thể xây dựng được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý môi trường thích hợp.

Dưới đây chúng tôi cung cấp thông tin về thủ tục lập một loại hồ sơ môi trường quan trọng, đó là đề án bảo vệ môi trường chi tiết của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý dể làm đề án bảo vệ môi trường bao gồm:

–         Luât bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005.

–         Nghị định 35/2014/ NĐ-CP sữa đổi, bổ sung 1 số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trườngcam kết bảo vệ môi trường.

–         Căn cứ Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

–          Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

de-an-bao-ve-moi-truong

Cơ sở phải lập Đề án Bảo vệ Môi trường chi tiết

Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, gồm:

+  Cơ sở không có một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, ĐTM bổ sung, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường;

+  Cơ sở đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM bổ sung (trước ngày Nghị định số 29/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo ĐTM (theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP) nhưng không có quyết định phê duyệtbáo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung hoặc quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;

+   Cơ sở đã có quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;

+   Cơ sở đã có một trong các văn bản: Giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;

+   Cơ sở đã có quyết định phê duyệt đề án môi trường chi tiết, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập ĐTM nhưng không có quyết định phê duyệt ĐTM là hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;

+   Cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị (chuẩn bị mặt bằng), đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đang trong giai đoạn thi công xây dựng nhưng chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Hồ sơ lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết: áp dụng Điều 5 của thông tư Số: 01/2012/TT-BTNMT quy định Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Mô tả công việc của lập đề án bảo vệ môi trường

de an bao ve moi truong

Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của cơ sở.

– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

– Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Cơ sở.

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

– Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.

– Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

– Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

– Tổng hợp số liệu viết báo cáo đề án BVMT.

– Xác nhận của chủ đầu tư.

– Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

– Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án

– Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty

– Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

Đồng hành cùng chung tay bảo vệ môi trường là niềm vinh dự cho dịch vụ tư vấn môi trường . Công ty môi trường Minh Phương rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Công ty tư vấn môi trường chuyên tư vấn và làm các hồ sơ môi trường.

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn