Chi tiết dịch vụ

Giấy tờ cần thiết làm báo cáo giám sát môi trường

 

 Báo cáo giám sát chất lượng môi trường của công ty Hiệp Tân

 

Kính gửi: Nhằm phục vụ cho Báo Cáo Giám Sát Môi Trường định kỳ, Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Minh Phương đề nghị Công Ty  cung cấp một số tài liệu sau:

1.      Giấy xác nhận bản Cam kết bảo vệ môi trường + Cuốn Cam kết BVMT (hoặc Đánh giá tác động môi trường/ Đăng ký đạt chuẩn môi trường)

2.      Giấy phép kinh doanh

3.      Sổ chủ nguồn thải + giấy tờ giao nhận chất thải nguy hại

4.      Hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt và nguy hại (Bản sao công chứng)

5.      Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ đất (Bản sao công chứng)

6.      Sơ đồ mặt bằng tổng thể (bản photo)

7.      Hóa đơn điện tháng

8.      Hóa đơn nước tháng

9.      Số liệu về lượng nguyên vật liệu trung bình 1 tháng

10. Số liệu về sản lượng hoặc doanh thu sản phẩm trung bình trong 1 tháng (bản photo)

11. Quy trình sản xuất của công ty

Rất cám ơn sự hợp tác của quý công ty!

TP.HCM, ngày 7 tháng 3 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MINH PHƯƠNG

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn