Chi tiết dịch vụ

Giấy tờ cần thiết làm báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất tẩy Á Mỹ Gia

Kính gửi:

Nhằm phục vụ cho việc Đánh giá tác động môi trường, Công ty Minh Phương đề nghị Công ty cung cấp một số tài liệu sau:

1.      Giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án (chủ trương chấp nhận thực hiện dự án theo thuyết minh dự án đầu tư) (Đóng mọc công ty)

2.      Thuyết minh dự án đầu tư, Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật hoặc thuyết minh quy hoạch chi tiết (Đóng mọc công ty)).

3.      Giấy tờ đất đai (Quyết định cấp đất để thực hiện dự án hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất) (Đóng mọc công ty)

4.      Sơ đồ mặt bằng tổng thể. (Đóng mọc công ty)

5.      Kế hoạch thực hiện dự án (chi tiết từng giai đoạn)

6.      Chi phí thực hiện dự án (chi tiết từng giai đoạn)

7.      Danh mục máy móc thiết bị

8.      Quy trình sản xuất

Rất cám ơn sự hợp tác của quý công ty!

 

TP.HCM, ngày 8 tháng 9 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MINH PHƯƠNG

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn