Chi tiết dịch vụ

ĐỀ XUẤT THUÊ ĐẤT CÔNG TY TVĐT & TKXD MINH PHƯƠNG

ĐỀ XUẤT THUÊ ĐẤT CÔNG TY TVĐT & TKXD MINH PHƯƠNG

 

CÔNG TY TV ĐT&TK XD

MINH PHƯƠNG

 

Số: 26/2020/ĐX-CTBQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

ĐỀ XUẤT

(V/v nhu cầu thuê đất đất thực hiện Tổ hợp dự án trồng rừng bán ngập,

trồng cây nông nghiệp ngắn ngày công nghệ cao và điện năng lượng mặt trời, khu du lịch nghỉ dưỡng, thời hạn 49 năm)

 

 

 Kính gửi:

 • Văn Phòng Chính Phủ;
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Bộ Tài nguyên và Môi Trường;
 • UBND tỉnh Tây Ninh;
 • Chi Cục quản lý đất đai tỉnh Tây Ninh.

 

           Hiện nay, Công ty Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương đang có nhu cầu thuê đất để thực hiện Tổ hợp dự án trồng rừng bán ngập, trồng cây nông nghiệp ngắn ngày công nghệ cao và điện năng lượng mặt trời, khu du lịch nghỉ dưỡng. Trên diện tích đất khu vực lòng hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh từ cao trình +24,4m trở xồng  lòng hồ. Cụ thể  khu đất dự kiến thực hiện dự án như sau:

 1. KHU ĐẤT DỰ KIẾN THỰC HIỆN DỰ ÁN
 1. ĐỊA ĐIỂM KHU ĐẤT

           Vị trí ranh giới khu đất được xác định theo tờ trình bản đồ khu vực lòng hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh từ cao trình +24,4m trở xồng lòng hồ, tỷ lệ 1/112.000 do Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Nguyên Phương lập ngày 15/8/2014, được Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa xác nhận ngày 25/8/2014. Cụ thể:

 • Huyện Tân Châu có diện tích: 100.579.331,5 m2. Gồm các xã:
 • Xã Tân Hòa có diện tích: 24.348.818,9 m2 theo sơ đồ trích đo khu đất số 117/SĐ-ĐC tỷ lệ 1/50.000 do Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Nguyên Phương lập ngày 27/8/2014, Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận ngày 28/8/2014.
 • Xã Suối Ngô có diện tích: 399.684.3 m2 theo sơ đồ trích đo khu đất số 118/SĐ-ĐC tỷ lệ 1/50.000 do Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Nguyên Phương lập ngày 27/8/2014, Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận ngày 28/8/2014.
 • Xã Tân Thành có diện tích: 52.395.332,3 m2 theo sơ đồ trích đo khu đất số 119/SĐ-ĐC tỷ lệ 1/50.000 do Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Nguyên Phương lập ngày 27/8/2014, Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận ngày 28/8/2014.
 • Xã Suối Dây có diện tích: 14.001.760,0 m2 theo sơ đồ trích đo khu đất số 120/SĐ-ĐC tỷ lệ 1/50.000 do Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Nguyên Phương lập ngày 27/8/2014, Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận ngày 28/8/2014.
 • Xã Tân Hưng có diện tích: 5.037.000,7 m2 theo sơ đồ trích đo khu đất số 121/SĐ-ĐC tỷ lệ 1/25.000 do Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Nguyên Phương lập ngày 27/8/2014, Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận ngày 28/8/2014.
 • Xã Tân Phú có diện tích: 2.333.937,1 m2 theo sơ đồ trích đo khu đất số 122/SĐ-ĐC tỷ lệ 1/25.000 do Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Nguyên Phương lập ngày 27/8/2014, Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận ngày 28/8/2014.
 • Xã Thạnh Đông có diện tích: 1.346.665,0 m2 theo sơ đồ trích đo khu đất số 123/SĐ-ĐC tỷ lệ 1/25.000 do Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Nguyên Phương lập ngày 27/8/2014, Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận ngày 28/8/2014.
 • Thị trấn Tân Châu có diện tích: 716.133,4 m2 theo sơ đồ trích đo khu đất số 124/SĐ-ĐC tỷ lệ 1/15.000 do Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Nguyên Phương lập ngày 27/8/2014, Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận ngày 28/8/2014.
 • Huyện Dương Minh Châu có diện tích: 102.025.433,2 m2. Gồm các xã:
 • Xã Suối Đá có diện tích: 78.258.382,1 m2 theo sơ đồ trích đo khu đất số 125/SĐ-ĐC tỷ lệ 1/50.000 do Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Nguyên Phương lập ngày 27/8/2014, Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận ngày 28/8/2014.
 • Xã Phước Minh có diện tích: 23.767.051,1 m2 theo sơ đồ trích đo khu đất số 126/SĐ-ĐC tỷ lệ 1/50.000 do Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Nguyên Phương lập ngày 27/8/2014, Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận ngày 28/8/2014.

 II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG KHU ĐẤT

 1. Diện tích đất của huyện Dương Minh Châu

           Tổng diện tích khoảng 10.000 ha, trong đó dùng diện tích đất: 4.000 ha để đầu tư nhà máy điện Sola 4.000 MW; Dùng 5.000ha từ mặt hồ cho tới phía trên đỉnh bờ hồ khoảng 1,5km để trồng rừng cây keo bông vàng; Còn lại 1.000 ha dùng trồng cây nông nghiệp ngắn ngày công nghệ cao (bắp, đậu nành, đậu phộng) .

 1. Diện tích đất của huyện Tân Châu

           Tổng diện tích khoảng 10.000 ha, dự kiến mục đích sử dụng như sau:

a, Khu du lịch sinh thái

          Tổng diện tích đất sử dụng 3.500 ha dùng làm khu nghỉ dưỡng cao cấp; Khu khám và điều trị bệnh theo y học cổ truyền; Khu vực trồng dược liệu thuốc đông y.

b, Khu trồng rừng và cây nông nghiệp kỹ thuật cao:

          Tổng diện tích đất sử dụng 5.800 ha dùngđể trồng các loại cây như sau: Sử dụng 5.000ha cho trồng rừng cây keo bông vàng từ mặt hồ cho tới trên dỉnh bờ hồ khoảng 1,5km và 800ha cho trồng cây nông nghiệp ngắn ngày công nghệ cao (chuối nhật, dừa dứa, chanh dây, xoài và sầu riêng giống Malaysia) để xuất khẩu và tiêu thụ thị trường nội địa.

 1. Diện tích đất khu đô thị mới thị trấn Tân Châu:

           Tổng diện tích đất sử dụng khoảng 700 ha dùng để xây nhà ở cho người thu nhập thấp.

III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

           Hiện nay trên khu đất dự kiến xây dựng các hạng mục tổ hợp dự án là khu đất trống, chỉ có cây bụi tự nhiên, không có dân cư sinh sống và chồng chéo các dự án đã được cấp phép.

B. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA KHU ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

          +. Với vị trí của khu đất kéo dài vòng quang lòng hồ Dầu Tiếng, một địa danh rất đặc biệt. Nhà đầu tư tiếp tục khai thác về du lịch, nghỉ dưỡng cho phần diện tích đất thị trấn Tân Châu tiếp giáp khu du lịch Núi Bà Đen;

          +. Vùng đất thuộc địa phương có điều kiện khó khăn về kinh tế, nên tăng cường sử dụng hiệu quả vùng đất bán ngập không thuận lợi cho việc canh tác nông nghiệp. Dự án điện năng lượng mặt trời sẽ góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương, đóng góp ngân sách và đảm bảo cung cấp điện năng ổn định cho tỉnh Tây Ninh;

          +. Khu vực đất phù hợp với chủ trương bảo vệ hồ chứa, giảm xói mòn đất, tăng tuổi thọ Hồ Dầu Tiếng nên dự án trồng rừng bán ngập, trồng cây đa mục đích để bảo vệ môi trường lưu vực hồ chứa là hoàn toàn hợp lý.

C. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÁC ĐỊNH KHU ĐẤT

           Đất công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng tính từ cao trình +24,4m trở xuống lòng hồ (địa phận tỉnh Tây Ninh) và diện tích mặt nước hồ Dầu Tiếng do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu tiếng – Phước Hòa quản lý theo Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Tây Ninh.

D. KẾT LUẬN

           Công ty Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương đề xuất Văn phòng Chính Phủ, các Bộ và các Cơ quan chính quyền địa phương có thẩm quyền xem xét cho Công ty Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương thuê và sử dụng khu đất, thời hạn 49 năm. Để thực hiện Tổ hợp dự án trồng rừng bán ngập, trồng cây nông nghiệp ngắn ngày công nghệ cao và Điện năng lượng mặt trời, khu du lịch nghỉ dưỡng với các nội dung: Địa điểm khu đất; Tổng diện tích, cơ cấu sử dụng đất; Hiện trạng sử dụng đất như mục A của văn bản này. Công ty xây dựng tổ hợp dự án nhằm góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương, đóng góp ngân sách cho nhà nước và tạo mỹ quan cho tỉnh Tây Ninh./.

 

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VT,CTBQ.

 

CÔNG TY TV ĐT & TK XD MINH PHƯƠNG

GIÁM ĐỐC

 

 

Xem thêm các mẫu hợp đồng khác, tải file [PDF]

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn