Chi tiết dịch vụ

Bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính. Theo đó, cơ quan đầu mối của Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính là Bộ Tài nguyên và Môi trường, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm kê khí nhà kính trong khuôn khổ xây dựng các Báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu; tổ chức thực hiện, đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto trong việc đánh giá và thông qua các Báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu bao gồm kết quả kiểm kê khí nhà kính định kỳ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp có liên quan cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần theo yêu cầu của Công ước khí hậu; tổng hợp, cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan cho Cơ quan đầu mối của Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần.
Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng trong phạm vi quản lý của Bộ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thu thập, cung cấp số liệu hoạt động và các thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao năng lực về kiểm kê và giám sát phát thải khí nhà kính; quản lý quá trình thu thập, tổng hợp số liệu hoạt động, thông tin liên quan và tham gia hoạt động kiểm soát chất lượng.
 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi quản lý tại địa phương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thu thập, cung cấp số liệu hoạt động và các thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao năng lực về kiểm kê và giám sát phát thải khí nhà kính; quản lý quá trình thu thập, tổng hợp số liệu và tham gia hoạt động kiểm soát chất lượng.
Các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động phát thải, hấp thụ khí nhà kính tại Việt Nam cung cấp số liệu hoạt động và thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính trong phạm vi hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Theo Kế hoạch thực hiện, giai đoạn 2016 - 2020, triển khai hoạt động của Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính từ năm 2016; rà soát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các chính sách, văn bản quy định liên quan kiểm kê khí nhà kính; hoàn thành kiểm kê khí nhà kính và lập Báo cáo kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính cho năm cơ sở 2014 và 2016; xây dựng hệ cơ sở dữ liệu kiểm kê khí nhà kính; tổng kết, đánh giá hiệu quả của Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính; xây dựng kế hoạch hoàn thiện Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính cho giai đoạn sau 2020.
Giai đoạn sau 2020, hoàn thiện Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính; tăng cường công tác quản lý, giám sát phát thải khí nhà kính, đo đạc - báo cáo - thẩm tra các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, phục vụ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam cho Công ước khí hậu; thực hiện các kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần phục vụ xây dựng các Báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu, đảm bảo trách nhiệm của một nước thành viên tham gia Công ước khí hậu. Tổ công tác rà soát danh mục các dự án thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh do ông Lê Văn Hữu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng. Tham gia tổ công tác còn có đại diện Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu làm tổ phó, và 8 thành viên là đại diện lãnh đạo các cục, vụ, trung tâm trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, xác định danh mục đề xuất dự án thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh theo đúng tiêu chí ưu tiên trong giai đoạn 2016-2020, báo cáo Chủ tịch Hội đồng liên ngành thẩm định, xác định danh mục các dự án ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu.
Theo Quyết định, tiêu chí rà soát các dự án ưu tiên về biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 là xác định danh mục dự án phù hợp định hướng ưu tiên. Trong đó, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các địa phương ven biển là các dự án trồng, phục hồi rừng ngập mặn ven biển tạo đê mềm chắn sóng, nước dâng, tăng cường khả năng hấp thụ CO2 và tạo sinh kế bền vững cho người dân…

Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, các dự án phù hợp là trồng, phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn, kết hợp phát triển hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng khả năng giữ nước, chống xói mòn, nâng cao độ che phủ, giảm thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất, bảo vệ các công trinh hạ lưu, điều hòa khí hậu; xây dựng, nâng cấp, các hồ chứa nước phục vụ sản xuất trong mùa khô và điều tiết lũ trong mùa mưa. Ngoài ra, tổ công tác cũng sẽ xác định danh mục dự án đáp ứng các tiêu chí ưu tiên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của trung ương và địa phương; phù hợp với kế hoạch của Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris; có tính liên vùng, đa mục tiêu, có tác dụng lan tỏa; có tác động trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương xem xét, ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ môi trường, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành và địa phương đến năm 2020, có tiến độ hoàn thành và định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường ngày 24/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà đã trình bày báo cáo đánh giá toàn diện về thực trạng và giải pháp khả thi để tăng cường công tác bảo vệ môi trường hiện nay.

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn