Chi tiết dịch vụ

LẬP HỒ SƠ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

LẬP HỒ SƠ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
 
Liên hệ:   08 22142126  - 08 35146426

 

logo MP

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG  
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: (08 22 142 126 – 0914526205 – 0903649782 -0907957895)
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.lapduan.com  ; http://vn.360plus.yahoo.com/thanhnv93

 

Công ty Minh Phương Chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về môi trường:

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  & ĐTM; ĐĂNG KÝ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC, VIẾT BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG; ĐỀ ÁN BẢO VỆ MT,

Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty:

LĨNH VỰC TƯ VẤN

 1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
 2. Sổ chủ nguồn thải
 3. Cam kết bảo vệ môi trường.
 4. Đánh giá tác động môi trường.
 5. Giấy phép khai thác nước dưới đất.
 6. Giấy phép nghiệm thu công trình xử lý nước, khí thải.
 7. Giấy phép nghiệm thu môi trường tổng thể.
 8. Tư vấn thiết kế, lập dự toán, tổng dự toán.
 9. Giấy phép xả thải. Đăng ký xả nước thải vào nguồn nước.
 10.  Giấy phép đấu nối vào hệ thống cống thoát nước.
 11.  Tư vấn khoa học Công nghệ và thiết bị môi trường.
 12.  Lập dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý môi trường

Liên hệ: 0914526205 hoặc 08 22142126.   http://vn.360plus.yahoo.com/thanhnv93

I. Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước:
Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… xả nước thải vào nguồn nước.

II. Mô tả công việc:
- Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.
- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm từ hoạt động của dự án đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
- Xác định nhu cầu sử dụng nước và xả nước.
- Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu.
- Thu mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của Công ty và phân tích tại phòng thí nghiệm
- Mô tả công trình xử lý nước thải: phương thức xả thải, chế độ xả thải, lưu lượng xả thải,…
- Tiếp cận, thu thập, thống kê, lấy mẫu nước thải, mô tả các Doanh nghiệp lân cận thải cùng ra 1 nguồn tiếp nhận (trong bán kính 1 km đối với nguồn xả thải)
- Xác định đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải (sông, suối, kênh, rạch tiếp nhận nước thải): chế độ thủy văn.
- Đánh giá về hoạt động liên quan đến nguồn tiếp nhận: đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội.
- Lấy mẫu nước tại kênh, rạch dẫn nước thải (nguồn tiếp nhận trực tiếp) tại các vị trí khác nhau và phân tích tại phòng thí nghiệm.
- Lấy mẫu nước tại sông (nguồn tiếp nhận cuối cùng) tại các vị trí khác nhau và theo chế độ thủy văn của dòng nước, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm
- Đánh giá chất lượng, khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận nước thải.
- Đánh giá tác động việc xả thải của Doanh nghiệp vào nguồn nước.
- Lập bản đồ vị trí xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000.
- Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.
- Lập hội đồng thẩm định và Phê duyệt Đề án xả nước thải.

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0903 649 782
Mr Thanh
0903 649 782
info@minhphuongcorp.com.vn