Chi tiết dịch vụ

Lập hồ sơ thầu, mời thầu

LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG là nhà tư chuyên về Tư vấn đấu thầu – lập kế hoạch đấu thầu – lập hồ sơ mời thầu – chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các công trình xây dựng và mua sắm thiết bị máy móc. Công ty Minh Phương cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan.

  1. Dịch vụ tư vấn đấu thầu:

Tư vấn cho chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu (hình thức lựa chọn nhà thầu)

Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế, EPC, sơ tuyển, chào hàng…

Đánh giá lựa chọn nhà thầu; Thẩm định hồ sơ mời thầu; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Lập và thẩm định dự toán; Tư vấn xử lý tình huống trong đấu thầu.

Tư vấn cho nhà thầu lập hồ sơ dự thầu, tính toán đơn giá dự thầu, lập hồ sơ dự thầu.

2. Dịch vụ cung cấp thông tin về đấu thầu

Cơ sở dữ liệu về thông tin đấu thầu; Cung cấp văn bản pháp lý về đấu thầu; Hỗ trợ đăng thông tin đấu thầu.

3.Dịch vụ khác liên quan:

Tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu; Giải quyết kiến nghị tại cơ quan tố tụng trong đấu thầu.

 

 

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0903 649 782
Mr Thanh
0903 649 782
info@minhphuongcorp.com.vn