Chi tiết dịch vụ

Dự án đầu tư Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital

Dự án đầu tư Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital

Chương 3: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

III.1 Sự cần thiết phải đầu tư dự án

Dự án nhằm mục đích:

1/ Giúp người dân và du khách tiếp cận các dịch vụ du lịch sinh thái theo mô hình mới tại địa phương với chi phí thấp. Cung cấp các sản phẩm nông nghiệp như thủy sản, cây ăn trái, rau củ quả; Công suất: 200.000 tấn/năm.

2/ Tạo ra một hệ sinh thái du lịch bền vững dựa trên các nguồn lực sẵn có của địa phương, là hướng tới sự phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, tạo thêm nhiều việc làm và gia tăng thu nhập cho người dân khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, bảo tồn các nét văn hóa đặc trưng của miền Tây sông nước.

Dự án đầu tư Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital khai thác các lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa để phát triển du lịch, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo, từng bước đưa du lịch là một trong những ngành dịch vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thông qua du lịch nhằm truyền bá những giá trị truyền thống của địa phương, quảng bá giới thiêu những sản phẩm của địa phương, tao động lực thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ khác, hướng tới phát triển du lịch bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo ra nhiều công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động khi dự án đi vào hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, bảo tồn đặc trưng nét văn hóa sông nước miền Tây nam bộ.

3/ Thực hiện chiến lược phát triển Khu du lịch sinh thái chủ đầu tư sẽ tạo ra mô hình cụ thể phù hợp với quy hoạch và chủ trương chính sách chung, góp phần vào việc phát triển tăng tốc chung của tỉnh Hậu Giang …. 

Để xúc tiến việc thành lập và đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital công ty đã hoàn thiện phương án đầu tư. Dự kiến sơ bộ về phương án kinh doanh cũng như kế hoạch hoàn vốn, trình UBND tỉnh Hậu Giang cùng các sở, ban ngành để nhất trí chủ trương đầu tư xây dựng dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp một phần nhỏ phúc lợi an sinh cho xã hội nói chung và cũng là thêm một lựa chọn cho người dân địa phương và du khách.

Dự án đầu tư Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital với mong muốn đáp ứng nhu cầu về sức khoẻ và du lịch trên địa bàn, các khu vực lân cận và du khách, góp phần thực hiện chính sách và mục tiêu phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, dự án này cũng góp phần tạo điều kiện công ăn việc làm cho lao động trên địa bàn

Khu du lịch sinh thái Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital có tính khả thi bởi các yếu tố sau:

            Thực hiện chiến lược phát triển Khu du lịch sinh thái nói chung, tạo ra được một mô hình cụ thể phù hợp với các quy hoạch và chủ trương, chính sách chung, góp phần vào việc phát triển kinh tế và an sinh xã hội của tỉnh Hậu Giang đưa ra. Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và quảng bá hình ảnh, tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, có thể nói việc đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển của địa phương, vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư.

III.2 Mục tiêu

Dự án đầu tư Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital sẽ khai thác các lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa để phát triển du lịch, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo, từng bước đưa dịch vụ nông nghiệp kết hợp du lịch là một trong những ngành dịch vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thông qua du lịch nhằm truyền bá những giá trị truyền thống của địa phương, quảng bá giới thiêu những sản phẩm của địa phương, tao động lực thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ khác, hướng tới phát triển du lịch bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo ra nhiều công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động khi dự án đi vào hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể du lịch tỉnh Hậu Giang, bảo tồn đặc trưng nét văn hóa sông nước miền Tây nam bộ.

Phát triển du lịch phải được tuyên truyền một cách thường xuyên để cấp ủy, chính quyền, nhân dân hiểu và quan tâm. Qua đó giúp cho mọi người nhận thức đầy đủ về những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Tận dụng những lợi thế của địa điểm xây dựng có tầm nhìn rộng việc xây dựng một dư án dịch vụ du lịch có dấu ấn tri thức tạo ra được sản phẩm là một dự án mang điểm nhấn hội đủ các yếu tố sạch đẹp có không gian văn hóa truyền thống, có hiệu quả kinh tế góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đáp ứng nhu cầu thị trường theo định hướng phát triển quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh Hậu Giang .

Huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, nâng cao giá trị sử dụng đất, tạo môi trường thu hút đầu tư cho tỉnh để đáp ứng nhu cho người dân tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án luôn hướng tới những mục tiêu có ý nghĩa xã hội thiết thực. Với mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh, tạo môi trường ở phù hợp cho người dân địa phương và du khách

III.3  Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Nâng cao nhận thức và phát triển du lịch: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân về vai trò, tầm quan trọng của du lịch với sự phát triển kinh tế- xã hội, nhằm thống nhất quan điểm khẳng định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, tích cực tham gia hoạt động xây dựng, quảng bá, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp về hình ảnh, môi trường và các giá trị lịch sử, văn hóa của huyện nhà. Đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhất là trên hệ thống đài, trạm truyền thanh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, cổ động trực quan, cổng thông tin điện tử.

Xây dựng, hình thành các điểm du lịch và các sản phẩm du lịch về nguồn, du lịch sinh thái đi vào hoạt động, các dịch vụ mua sắm phục vụ khách du lịch, tạo ra nhiều viêc làm cho người lao động, góp phần cho sự tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy mạnh mẻ sự phát triển của các lĩnh vực khác.

Vì những lợi ích như trên, việc đầu tư xây dựng Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là thiết thực và cấp bách, góp phần làm thay đổi mô hình  du lịch sinh thái giới thiệu các sản phẩm của địa phương đến du khách trong nước và Quốc tế.

Chương V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG

IV.1 Hình thức đầu tư  

            Đầu tư xây dựng mới Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital với các dịch vụ Khu du lịch sinh thái Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital được đầu tư xây dựng với công nghệ hiện đại, một phần thiết bị sản xuất trong nước để giảm bớt chi phí đầu tư, đạt tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn về y tế, giáo dục và môi trường...

Đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital. Áp dụng giải pháp xây dựng công trình kiến trúc thân thiện môi trường, sinh thái, mang đặc sắc văn hóa vùng miền nhưng không làm mất đi tính trang nhã và tiện dụng.

Quy mô và tính chất:

Diện tích đất: 89.232 m2.

Công suất phục vụ:

Tính chất quy hoạch: là Khu du lịch sinh thái Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital

Cân bằng đất đai:

STT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH (m2)

 TỶ LỆ (%)

1

Đất xây dựng khu du lịch sinh thái

7,863.07

8.8%

2

Đất biệt thư nhà nghỉ

3,836.00

4.3%

3

Đất giao thông nội bộ - bãi đậu xe

3,646.74

4.1%

4

Đất cay xanh cảnh quan

48,070.03

53.9%

5

Đất nuôi trồng thủy sản

12,398

13.9%

6

Đất trồng cây nông sản, cây ăn quả

13,418

15.0%

 

TỔNG CỘNG

89,232

100%

 

IV.2 Lựa chọn mô hình đầu tư

Mô hình các hạng mục đầu tư Khu du lịch sinh thái Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital:

-  Đất xây dựng các công trình: Do đặc điểm địa hình tạo cho Khu du lịch sinh thái Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital có sắc thái đặc thù, từ đó hình thành các khu chức năng theo địa hình và theo ý đồ phân chia không gian, khu đất nghiên cứu được chia thành các khu vực chính thể hiện những chức năng cơ bản của Khu du lịch sinh thái Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital.

Hạ tầng kỹ thuật

Đường giao thông

-           Tuyến đường kết nối với khu vực dự án là đường hiện hữu

Hệ thống cấp điện

-           Hệ thống cấp điện trong khu vực tuân theo quy hoạch hệ thống cấp điện trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt và khớp nối với các dự án có liên quan.

-           Từ trạm biến áp cấp điện đến tủ điều khiển chiếu sáng và tủ điện phân phối. Vị trí định vị và công suất trạm được thể hiện trong bản vẽ cấp điện. Chi tiết về chủng loại cáp và các thiết bị bảo vệ đầu tuyến sẽ được tính toán chính xác.

Hệ thống điện chiếu sáng

-           Đảm bảo tiêu chuẩn chiếu sáng đối với đường trong khu dự án.

-           Tận dụng tối đa hiện trạng chiếu sáng.

-           Hiệu quả kinh tế cao, mức tiêu thụ điện năng thấp, tiết kiệm điện năng.

-           Nguồn sáng có hiệu suất phát quang cao, tuổi thọ của thiết bị và toàn hệ thống cao, giảm chi phí cho vận hành và bảo dưỡng.

-           Đảm bảo các yêu cầu về an toàn vận hành và thi công.

Hệ thống cấp nước

Nguồn nước cung cấp cho dự án lấy từ sông. Nước được bơm vào hồ chứa nước dự trữ, sau đó đưa vào trạm xử lý nước đạt tiêu chuẩn nước sạch cấp theo nhu cầu sử dụng, nước thô cấp cho nhu cầu tưới cây rửa đường không cần qua xử lý.

Mạng lưới cấp nước cho khu vực văn phòng là mạng lưới chung giữa nước cấp cho sinh hoạt và nước chữa cháy.

Mạng lưới đường ống cấp nước cấp 1 theo định hướng quy hoạch sẽ là mạng lưới vòng, đoạn qua khu vực dự án gồm có: tuyến ống chính D200 tuyến ống nhanh D100 dùng cho họng cứu hòa đề phòng khi có cháy, D50 cấp cho khu văn phòng và nhà ở CBCNV.

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống thoát nước thải

Hệ thống thoát nước thải từ các hạng mục qua công trình được thoát vào hệ thống bể tự hoại sau khi qua xử lý được thoát ra hệ thống ga, cống bê tông cốt thép D300 và chảy vào hệ thống xử lý nước thải trước khi thoát ra hệ thống thoát nước khu vực. Các tuyến cống nhánh thoát nước thải có tiết diện D160 mm xây dựng từ hố ga chờ đấu nối ra hố ga thăm trên tuyến thu gom ngoài đường D300. Độ dốc đặt cống chủ yếu là 1/D, một số tuyến đặt theo độ dốc đường (i=1/D), độ sâu chôn cống tại các điểm đầu 1m, dẫn nước thải tự chảy về tuyến cống chính.

Hệ thống xử lý chất thải rắn

Chất thải sinh hoạt được thu gom và chuyển đến nơi xử lý tập trung.

Hệ thống nối đất và chống sét

Hệ thống nối đất công trình là một hệ thống nối đất có cọc tiếp đất bằng thép mạ đồng. Cọc nối đất bằng thép tròn D16 được mạ đồng, dài 2,4m. Các cọc cách nhau 3m, chôn sâu cách mặt đất 0,5m. Các dây nối đất từ đầu kim thu sét đến hệ thống nối đất bằng cáp đồng trần D50.

Hệ thống nối đất được bố trí và tính toán đảm bảo an toàn cho người và thiết bị ở mọi chế độ làm việc. Điện trở nối đất của hệ thống phải đảm bảo đạt giá trị R ≤ 10 tại bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Hệ thống PCCC

Lắp đặt hệ thống đường ống cứu hỏa cung cấp đủ lượng nước, đủ áp lực cho hệ thống chữa cháy phun nước và các họng cứu hỏa.

Hệ thống đường ống được lắp chìm ngầm. Các ống được nối với nhau bằng phương pháp hàn và mặt bích. Lắp đặt các hộp chữa cháy tại các cửa ra vào các khu làm việc.

Lắp đặt các trụ chữa cháy ngoài trời, xung quanh để cung cấp lượng nước chữa cháy bên ngoài. Hệ thống phải đảm bảo độ bền vận hành và dễ kiểm tra, thay thế khi bị rò rỉ, phải được thiết kế và lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.

Lắp đặt các máy bơm chữa cháy, máy bơm điện, máy bơm diesel cung cấp cho các họng cứu hỏa. Khi có cháy nổ, bơm điện hoạt động chính và bơm diesel dự phòng, đồng thời lắp đặt mới 01 họng chờ gần cổng trạm để cấp nước cứu hỏa cho xe chứa cháy, xây dựng bể chứa ngầm.

Chương VI: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ

VI.1  Sơ đồ cơ cấu phân khu chức năng

Trên cơ sở tính chất và hình ảnh chung của toàn Khu du lịch sinh thái Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital, cơ cấu phân khu chức năng được tổ chức như sau:

Trong khu đất sau khoảng lùi theo chỉ giới xây dựng tổ chức một trục đường chính ở góc giao nhau đường nội bộ hình thành một quảng trường rộng, thoáng. Toàn bộ phương tiện giao thông từ bên ngoài vào được tập kết tại bãi xe.

Nhà đón khách trung tâm có cảnh quan đẹp, tầm nhìn bao quát tạo ra được một không gian ẩm thực độc đáo và thư giãn.

Khu cầu cảng, khu bãi đậu xe bố trí rộng rãi phù hợp quy hoạch tồng thể khu du lịch sinh thái.

VI.2 Quy hoạch sử dụng đất

Qui hoạch sử dụng đất chủ yếu sẽ bố trí cân đối giữa các mục tiêu sử dụng, sao cho mật độ xây dựng ở mức tối thiểu và đáp ứng nhu cầu sử dụng. Bảo tồn và phát triển tối đa những yếu tố tự nhiên, mặt nước nhằm tạo môi trường sinh thái nhiệt đới đặc trưng. Trong quá trình sử dụng đất và phát triển cần đảm bảo yếu tố không gian xanh đó là viễn cảnh tương lai của Khu du lịch sinh thái Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital, không gian cảnh quan tự nhiên và đảm bảo môi trường.

Giải pháp thiết kế công trình

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án

Chỉ tiêu sử dụng đất: Khu du lịch sinh thái Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital sinh thái: 89.232 m2.

b) Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

-    Đường giao thông nội bộ thiết kế theo địa hình tự nhiên và bố trí kè đá tại các vị trí có độ dốc cao. Hệ thống thoát nước mặt và thoát nước bẩn được bố trí riêng.

-           Nước thải từ các khu vệ sinh phải được xử lý qua bể tự hoại xây đúng quy cách trước khi xả vào cống thải. Kết cấu tuyến gồm mương có nắp đan hoặc cống ngầm. Ðộ dốc thuỷ lực i min = 0,002 theo trục đường.

Giải pháp quy hoạch

Tổ chức một Khu du lịch sinh thái Khu du lịch BaLang Boutique Resort & Hospital với đầy đủ các yêu cầu về công năng sử dụng, có tính thẩm mỹ, và bảo đảm có một môi trường trong lành.

 

Xem thêm Thuyết minh dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Cồn Cái Gà

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0903 649 782
Mr Thanh
0903 649 782
info@minhphuongcorp.com.vn