Chi tiết dịch vụ

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

 Tư vấn lập dự án đầu tư  là đề xuất tập hợp các phương án bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định .Tư vấn lập dự án đầu tư  là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý,cấp phép đầu  tư. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Và  đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu  tư quyết định đầu  tư và tổ chức  tín dụng cấp vốn cho dự án. Tư vấn lập dự án đầu tư  chỉ là bước sau cùng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Muốn lập một  dự án đầu tư  có chất lượng, hiệu qủa thì nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc. Cụ thể:

    Nghiên cứu, đánh giá thị trường đầu tư.
    Xác định thời điểm đầu tư và qui mô đầu tư.
I-Lựa chọn hình thức đầu tư.
    Tiến hành các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư.

    Sau khi thực hiện xong các công việc trên thì nhà đầu tư tiến hành Tư vấn lập dự án đầu tư . Dự án đầu tư được biểu hiện ở hai văn kiện :  
    Báo cáo tiền khả thi. 
    Báo cáo khả thi.

    Báo cáo tiền khả thi là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát về dự án. Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án. Đồng thời lựa chọn  Tư vấn lập dự án đầu tư  thích hợp nhất cho dự án. Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi .

    Nội dung của Báo cáo tiền khả thi bao gồm : 
    Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi và khó khăn  
    Qui mô dự án và hình thức đầu tư   
    Khu vực và địa điểm đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất, các vấn đề ảnh hưởng môi trường, xã hội, tái định cư ,nhân công .....) được phân tích, đánh giá cụ thể .
    Phân tích, đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ ,kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư,nguyên vật liệu ,dịch vụ ,hạ tầng cơ sở ..
    Lựa chọn các phương án xây dựng 
    Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư , phương án huy động vồn ,khả năng thu hồi vốn ,khả năng trả nợ và thu lãi. 
    Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án.
    Thành phần ,cơ cấu của dự án :tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục.

                   

    Trong trường hợp Báo cáo tiền khả thi phải được phê duyệt theo qui định của pháp luật thì sau khi đựơc phê duyệt nhà đầu tư có thể bắt tay vào xây dưng bản báo cáo chi tiết,đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo tiền khả thi , đó là Báo cáo khả thi.

    Báo cáo khả thi là tập hợp các số liệu ,dữ liệu phân tích ,đánh giá ,đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo  Tư vấn lập dự án đầu tư  đã được chủ đầu tư lựa chọn . Và như đã nói ở trên nó cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư.

    Nội dung của Báo cáo khả thi:

 
II-Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư: 


    Mục tiêu đầu tư ;     Địa điểm đầu tư
    Qui mô dự án
    Vốn đầu tư 
    Thời gian, tiến độ thực hiện dự án 
    Các giải pháp về kiến trúc, xây dựng, công nghệ, môi trường 
    Phương án sử dụng lao động, quản lý, khai thác dự án
    Các hình thức quản lí dự án. 
    Hiệu quả đầu tư:  Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án
  Tính chất tham gia , mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan .

    Nhìn chung thì nội dung của báo cáo khả thi cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như : Tính hợp pháp, tính hợp lí , tính khả thi, tính hiệu quả ,tính tối ưu ....  


    Việc lập báo cáo mang tính chuyên nghiệp rất cao, do vậy một sự chú ý dành cho các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo nên có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức và các chuyên gia từng tham gia thẩm định các dự án . Đặc biệt , nếu dự án sử dụng nguồn vốn vay nên mời cả người cho vay ( tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư ... ) tham gia  ngay từ khâu Tư vấn lập dự án đầu tư  
 

    Theo các chuyên gia thì muốn có một báo cáo khả thi có chất lượng thì chủ đầu tư phải dành thời gian và chi phí thỏa đáng cho việc khảo sát và lập báo cáo ( Theo một nghiên cứu của UNDP thì chi phí lập báo cáo thường  chiếm 5% kinh phí dự án, có khi lên tới 15 - 20% đối với các dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, phức tạp ).

Sau khi hoàn thành Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi nhà đầu tư phải trình các báo cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư ( với các dự án phải thẩm tra đầu tư). Đồng thời ,gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư ( với dự án sử dụng nguồn vốn vay ). Như vậy, việc lập xong hai bản báo cáo đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã hoàn thành dự án đầu tư về mặt kế hoạch và cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển sang giai đoạn làm các thủ tục đầu tư, triển khai đầu tư trên thực tế .

 

Liên hệ :

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 158  Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

Website:  www.lapduan.info   www.khoanngam.com

 

 

 

 

Lập dự án đầu tư theo hướng dẫn


1- Chủ đầu tư, địa chỉ liên lạc :

2- Các căn cứ, cơ sở xác định sự cần thiết nghiên cứu :

-Các căn cứ: tài nguyên, các điều kiện tự nhiên, các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, các chính sách kinh tế – xã hội và các chủ trương của các cấp chính quyền và điều kiện kinh tế xã hội . – Phân tích đánh giá, dự báo về thị trường, khả năng thâm nhập thị trường, nhu cầu tăng thêm sản phẩm và dịch vụ.

3- Dự kiến hình thức đầu tư, quy mô và phương án sản xuất (và dịch vụ)

– Mục tiêu của dự án: – Sơ bộ phân tích các phương án sản phẩm và dịch vụ. – Đề xuất các phương án về hình thức đầu tư và lựa chọn (cải tạo, mở rộng, đầu tư mới…) – Tính toán đề xuất quy mô (sản xuất và dịch vụ) tăng thêm hoặc xây dựng mới.

4- Xác định nhu cầu các yếu tố đầu vào, khả năng, giải pháp đảm bảo :

– Xác định nhu cầu sử dụng, nguyên liệu, năng lượng, nước, khí… – Phân tích khả năng về nguồn, điều kiện, đảm bảo nhu cầu trên. – Đề xuất định hướng về các giải pháp đảm bảo các yếu tố đầu vào.

5- Khu vực địa điểm :

Phân tích, đề nghị khu vực địa điểm xây dựng và dự kiến địa điểm cụ thể. Cần có từ hai phương án trở lên để so sánh lựa chọn. Mỗi phương án cần phân tích trên các mặt sau: – Các yêu cầu về mặt bằng cần thoả mãn dự kiến nhu cầu sử dụng đất. – Các đánh giá tổng quát về các yếu tố ảnh hưởng tới các chi phí trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. – Mối quan hệ trong quy hoạch tổng thể ngành và vùng lãnh thổ. – Các mặt xã hội của địa điểm: Những đặc điểm của chính sách liên quan đến đầu tư phát triển khu vực. Hiện trạng địa điểm, những thuận lợi khó khăn trong việc sử dụng đất đai mặt bằng. Những vấn đề phong tục tập quán liên quan đến việc quyết định địa điểm (các tài liệu ở mức độ khái quát)

6- Phân tích kỹ thuật :

– Giới thiệu khái quát các các loại hình công nghệ, ưu nhược điểm, các ảnh hưởng tới sinh thái và môi trường, hướng giải quyết về nguồn và điều kiện cung cấp trang bị chuyển giao công nghệ, khả năng tiếp nhận từ các so sánh trên sơ bộ đề nghị công nghệ lựa chọn. – Các yêu cầu và giải pháp xây dựng: Yêu cầu về điều kiện địa hình và địa chất công trình, các yêu cầu về đặc điểm xây lắp, sơ bộ dự kiến giải pháp – kỹ thuật xây dựng và tổ chức thi công.

7- Sơ bộ phân tích về tác động môi trường và yêu cầu xử lý

8- Sơ bộ ước tính nhu cầu lao động và giải pháp về tổ chức sản xuất

9- Nguồn vốn và phân tích tài chính Nguồn vốn và các điều kiện tạo nguồn, xác định tổng mức đầu tư tối đa cho phép của dự án, chia ra các chi phí vốn đầu tư cố định, vốn đầu tư luân chuyển – các khả năng, các điều kiện huy động và các nguồn vốn đầu tư. Ước tính chi phí sản suất và dự trù doanh thu, lỗ lãi, khả năng hoàn vốn trả nợ (các chỉ tiêu tài chính chủ yếu) theo phương pháp giản đơn.

10- Phân tích lợi ích kinh tế – xã hội:

– Ước tính được các giá trị gia tăng, các đóng góp (tăng việc làm, thu nhập người lao động, thu ngân sách, tăng thu ngoại tệ). – Các lợi ích về mặt xã hội, môi trường ….kể cả những hậu quả nếu có.

11- Các điều kiện về tổ chức thực hiện

12- Kết luận và kiến nghị
 

Liên hệ lập dự án đầu tư:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 158  Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

Website:  www.lapduan.info  

0907957895   - www.minhphuongcorp.com.vn

 

1- Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nội dung sau:

– Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư.

– Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị trường trong nước và ngoài nước để xác định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tìm nguồn cung ứng thiết bị, vật tư cho sản xuất; xem xét khả năng về nguồn vốn đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư.

– Tiến hành điều tra, khảo sát và chọn địa điểm xây dựng.

– Lập dự án đầu tư.

– Gửi hồ sơ dự án và văn bản trình đến người có thẩm quyền quyết định đầu tư tổ chức cho vay vốn đầu tư và cơ quan thẩm định dự án đầu tư.

2- Hoàn tất dự án theo các nội dung chính như sau:

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

– Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn.

– Dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư.

– Chọn khu vực địa điểm xây dựng và dự kiện nhu cầu diện tích sử dụng đất trên cơ sở giảm tới mức tối đa việc sử dụng đất và những ảnh hưởng về môi trường, xã hội và tái định cư (có phân tích, đánh giá cụ thể).

– Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật (bao gồm cả cây trồng, vật nuôi nếu có) và các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng.

– Phân tích, lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng.

– Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ, thu lãi.

– Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế – xã hội của dự án.

– Xác định tính độc lập khi vận hành, khai thác của các dự án thành phần hoặc tiểu dự án (nêu có).

– Đối với các dự án mua sắm thiết bị, máy móc không cần lắp đặt, nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chỉ thực hiện theo các khoản 1, 2, 4, 6, 7 và 8 Điều này.

Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi

– Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư.

– Lựa chọn hình thức đầu tư.

– Chương trình sản xuất và các yếu tố phải đáp ứng (đối với các dự án có sản xuất).

– Các phương án địa điểm cụ thể (hoặc vùng địa điểm, tuyến công trình) phù hợp với quy hoạch xây dựng (bao gồm cả tài liệu về sự lựa chọn địa điểm, trong đó có đề xuất giải pháp hạn chế tới mức tối thiểu ảnh hưởng đối với môi trường và xã hội).

– Phương án giải phóng mặt bằng, kế hoạch tái định cư (nếu có).

– Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ (bao gồm cả cây trồng, vật nuôi nếu có).

– Các phương án kiến trúc, giải pháp xây dựng, thiết kế sơ bộ của các phương án đề nghị lựa chọn, giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường.

– Xác định rõ nguồn vốn (hoặc loại nguồn vốn), khả năng tài chính, tổng mức đầu tư và nhu cầu vốn theo tiến độ. Phương án hoàn trả vốn đầu tư (đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn đầu tư).

– Phương án quản lý khai thác dự án và sử dụng lao động.

– Phân tích hiệu quả đầu tư.

– Các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư. Dự án nhóm C phải lập ngay kế hoạch đấu thầu. Dự án nhóm A, B có thể lập kế hoạch đấu thầu sau khi có quyết định đầu tư (tuỳ điều kiện cụ thể của dự án). Thời gian khởi công (chậm nhất), thời hạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng (chậm nhất).

– Kiến nghị hình thức quản lý thực hiện dự án.

– Xác định chủ đầu tư.

– Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến dự án.
Đối với các dự án mua sắm thiết bị, máy móc không cần lắp đặt, nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi chỉ thực hiện theo các khoản 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14.

Thời gian lập dự án đầu tư nhóm C không quá 3 tháng.

ThờI gian lập dự án đầu tư nhóm B không quá 9 tháng

3- Hồ sơ xin trình duyệt dự án đầu tư

a. Đối với các dự án đầu tư sửa chữa nhưng không làm thay đổi quy mô, tính chất công trình hoặc dự án đầu tư để mua thiết bị:

– Tờ trình xin xét duyệt dự án do chủ đầu tư trình cơ quan cấp quyết định đầu tư.

– Dự án đầu tư với nội dung nêu trên

b. Đối với các dự án có đầu tư xây dựng mới

– Tờ trình xin xét duyệt dự án do chủ đầu tư trình cơ quan cấp quyết định đầu tư.

– Dự án đầu tư với nội dung nêu trên

– Ý kiến bằng văn bản của Kiến trúc sư trưởng Thành phố về quy hoạch và kiến trúc .

c. Đối với các dự án đầu tư trình duyệt lại do điều chỉnh dự ánh đầu tư đã được duyệt:

– Tờ trình xin xét duyệt lại dự án do chủ đầu tư trình cấp quyết định đầu tư.

– Bản thuyết minh giải trình lý do phải xin điều chỉnh

4- Số lượng hồ sơ:

– Các dự án nhóm C: 03 bộ
– Các dự án nhóm B : 05 bộ
– Các dự án nhóm A : 07 bộ

5- Kiểm tra hồ sơ:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin xét duyệt dự án đầu tư, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm có văn bản thông báo với chủ đầu tư bằng văn bản những vấn đề cần bổ sung và chỉ được thông báo một lần

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn